Pályázati felhívás árkok és átereszek felújítására
Szerző: Tuba Erik (08.30. 23:14)

Pályázati felhívás

Árkok és átereszek felújítására

RK-2020-F1

 

 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a lakosság számára vízelvezető árkok, hidak felújítására az alábbi feltételekkel.

 

A köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló 6/2002. (VI.25.) és 6/2010.(VI.01.) rendeletek alapján „a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan szakaszra terjedő – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége”.

Aki „az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja” az megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait. „A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Önkormányzatunk az elmúlt 18 évben nem élt a szankcionálás lehetőségével. A Képviselő-testületnek továbbra sem elsődleges célja bírságok kivetése, ezért jelen felhívás a lakosság jogkövető magatartásához kíván segítséget nyújtani.

 

1.     A pályázat célja: Önkormányzati támogatással és lakossági közreműködéssel csapadékvíz elevezető árkok és átereszek felújítása.

 

2.     Támogatás formája: Ingatlanonként legfeljebb 6 db 30/100 cm méretű betongyűrű házhozszállítása, kedvezményes 5.000 Ft/db díjért.

 

3.     Pályázat feltételei:

a)     Pályázó az ingatlanjához tartozó teljes árok és áteresz rendszert felújítja az érintett utcára vonatkozó műszaki paramétereknek megfelelően.

b)     Pályázó az áteresz felújításnál a betoncsövet a gyártó által előírt mélységben, és fedőréteggel helyezi el, valamint támfalat készít.

c)     Pályázó a felújítási munkálatokat elvégzi, az ahhoz szükséges egyéb eszközöket és anyagokat biztosítja.

d)     Pályázó a felújítást fél éven belül elvégzi

 

4.     A kérelem tartalmi elemei:

a)     A felújítandó terület megjelölése (cím)

b)     Az igényelt betoncső mennyisége

c)     A pályázó személyi adatai, elérhetőségei

 

5.     A kérelmeket a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) Benyújtási határidő: folyamatos, visszavonásig.

 

A pályázati felhívás valamint a kötelező tartalmi elemek benyújtására szolgáló egységes adatlap letölthető a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhető a Községházán. További információ Tuba Erik polgármestertől kérhető.


Letölthető nyomtatvány: Pályázati adatlap