Felhívás
Szerző: (12.22. 00:03)

Felhívjuk azon adózók figyelmét, akiknek évközben, bármilyen adónemet érintő változás - vagyoni értékű jogszerzés, illetve megszűnés – következett/következik be, a változást követően 15 nap áll rendelkezésükre, hogy a szükséges nyomtatványok kitöltésével az adóhatóság számára bejelentsék azt. A nyomtatványok elérhetők elektronikusan, az önkormányzat hivatali portálján, valamint papír alapon az önkormányzati hivatalban. További tájékoztatást kérhetnek Rábakecöl Község Önkormányzatának adóügyintézőjétől ügyfélfogadási időben!