Cikluszáró röviden
Szerző: Tuba Erik (10.15. 22:18)

Cikluszáró röviden


A vasárnap lezáruló ciklus során 94 pályázatot nyújtottunk be, melyből a mai napig elbíráltak 84-et. Ebből 70 pályázaton, összesen 249 millió Ft támogatást nyertünk el Rábakecölnek. A folyamatban lévőkkel, a biztosított önerővel, valamint a sajátforrású beruházásokkal (járda, út, eszköz, stb.) együtt meghaladja a 300 millió Ft-ot.

Viszonyításként: külső források nélkül évente mintegy 70-80 millió Ft-ból gazdálkodhatunk, melyből a teljes település működését biztosítani kell az orvosi ellátástól és központi ügyelettől, a közvilágításon át a fűnyírásig, a temető és intézmény fenntartásától a szociális feladatokon át a hulladékszállításig, stb.

Pályázatok terén civil szervezeteink is szépen teljesítettek, együttesen mintegy 80 millió Ft támogatást hoztak a településre.

A teljesség igénye nélkül megvalósult nagyobb fejlesztések: tornaterem belső valamint energetikai felújítás, óvodakonyha felújítás, járdafelújítások, útburkolat felújítás, nyílászáró cserék több épületen, kis- és nagygép beszerzések, eszközfejlesztések.

Szociális célra (oktatási, letelepedési, szülési, idősek, házi gondozás, szociális étkeztetés, stb.) összesen 17,1 millió Ft támogatást nyújtottunk.

Hagyományos, szociális és kulturális közfoglalkoztatásra valamint diákmunkára 26,4 millió Ft támogatást nyertünk.

2017-2018. években 2.359 ezer Ft vállalkozásfejlesztő támogatást utaltunk ki helyi illetőségű vállalkozásoknak. (A 2019. évi támogatásigénylések még folyamatban vannak.)

A települési adó („földadó”) bevezetésénél ígértük, hogy a bevételt külterületi utakra fordítjuk. Az első két év bevételét, 2 millió Ft-ot a külterületi utak felújítására megvásárolt erőgép önerejénél használtuk fel.

A 2019. évre még tervezett, részben 2020. év elejére áthúzódó feladataink: Petőfi és Árpád utcák útpadka javítása, SIKK nyílászáró csere 1. ütem, buszváró építése, temető nyugati kerítésének építése.

A tárgyévi teljesítésekről, feladataink költségmegoszlásáról minden évben ennél sokkal részletesebben tájékoztatást kap a lakosság a közmeghallgatásokon.

Sajnos a Képviselő-testületnek többször megvan kötve a keze, mint azt sokan gondolnák. Nem költhetünk mindig arra, amire szeretnénk, vagy éppen szükség volna. Ez lehet azért, mert nincs rá forrás, vagy van pénzünk, de az kötött felhasználású, vagyis rajtunk kívülálló szabályok írják elő, mire használható fel. A Képviselő-testület tagjai ezért nem csak munkájukkal, de pénzbeli támogatással is segítettek az alábbiak szerint:

Dan Imréné 1.197.419 Ft felajánlásából az orvosi rendelőbe új eszközök beszerzése, közösségi rendezvények és buszváró valósult meg, valamint civil szervezetek támogatására és szociális feladatokra is jutott.

Gacs István 1.197.419 Ft felajánlásából közösségi rendezvények, eszközbeszerzések és a temető felújítása valósult meg.

Kovácsné Somogyi Mónika 1.197.419 Ft felajánlásából óvodafejlesztés (eszközök és kerítés), Tündérkert fejlesztése, valamint közösségi rendezvény és szociális feladat támogatása történt.

Pandur Ferenc 1.335.000 Ft tiszteletdíja nettó összegét ajánlotta fel, mellyel a temető és buszváró fejlesztéseket támogatott.

Tuba Erik 1.855.155 Ft felajánlásából a játszótérre, valamint a temető és óvoda kerítése mellett az új kistraktor önerejére jutott.

Megköszönöm, nem csak a Képviselő-testület tagjainak és önkormányzati valamint intézményi dolgozóknak a munkáját, de a Rábakecölben országos átlaghoz mérten is kiemelkedően magas számban működő civil szervezetek aktivitását és partnerségét, valamint a lakosság részéről gyarapodó nem csak igényt, de részvételt és tenni akarást is a „mi kis falunk” fejlesztéséért, vagy olykor apró, de látványos csinosításáért. Ilyenkor mindig örülök, hogy már nem a szomszéd fűje és tehene a mérvadó.

Végezetül, bár tartalmazza a már előfinanszírozásban megkapott, kötött felhasználású támogatásokat is, eddig még soha nem számolhattunk be hasonlóról – különösen nagyberuházások évében – hogy takarékos gazdálkodásunk eredményeként 2019. szeptember 30. napján számláink egyenlege meghaladta az 55 millió forintot.


Tuba Erik

polgármester