Tájékoztatás a központi címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatos - lakosságot érint? - változásokról
Szerző: Dr. Gál László (12.24. 03:48)

TÁJÉKOZTATÁS

a központi címregiszter (KCR) létrehozásával kapcsolatos - lakosságot érintő - változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt a - azonos adattartalmú - nyilvántartást használja.

A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai (a továbbiakban: hivatal) a beledi címek felülvizsgálatát elkezdték, jelenleg a felülvizsgálandó címek tisztítása, a KCR adatbázis felállítása folyik. Ennek érdekében Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 10/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelete alapján a közterületek elnevezése és a közterületek jellege a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően pontosításra és kiegészítésre került.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

·        beépítésre szánt területen fekvő teleknek,

·        beépítésre szánt területen fekvő telken

-  létesített épületnek,

-   létesített épületen belül található lakásnak,

-   létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,

·       beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

-   épületet létesítettek,

-   létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,

·       beépítésre nem szánt területen fekvő telken létesített épület és pince,

·       olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,  

·       és olyan ingatlan, amely a polgár személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXV. törvény 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogi szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál.

A címek tisztítása során ahol szükséges helyreigazítás, módosítás történt/fog történni.A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (pl. saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek.

Címváltozás esetén:

·       Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.

·       A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

·       Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.

·       A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.

A közszolgáltatók (E-ON,  Pannon-Víz Zrt. NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően. 

A Kapuvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a  lakosságnak ezirányban tennivalójuk nincs.

Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

Amennyiben az újra történő házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom értesíti arról, hogy címükben változás következik be. Az értesítésben a városlakókat (családonként 1 személyt) adategyeztetésre kérünk fel, melyben utcánként külön időpontot jelölünk meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy további információ a hivatal 06 (96) 594-170 számú telefonon kérhető.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a Tisztelt Lakosság szíves megértését, türelmét és együttműködését!

Tisztelettel:

Dr. Gál László

jegyző