Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)

Eseménynaptár

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél

Veszélyhelyzet Archívum


Pályázati közlemények


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
Rábakecöl bemutatkozikTérképMűemlékekTestvérközségek
2024. június 24. 19:53 Ma Iván napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

Rábakecöl bemutatkozik

KÖZSÉG TÖRTÉNETE

Rábakecöl község első írásos említése 1162-ben található a levéltári feljegyzésekben. Királyi várbirtok volt, melyet Kun László király Osl-nemzetségbeli Beludnak ajándékozott 1276-ban. 1291-ben III. Endre Kapu várához csatolja, s Keczöl sorsa ettől kezdve szorosan összefonódott Kapu várának történetével.

Zsigmond király 1387-ben megszünteti a Kapu vári uradalomra, így Keczölre is két évszázad óta fennálló birtokjogot, s a területet a Kanizsay családnak adományozza. A család kihalásával 1536-ban Nádasdy Tamás szerzi meg az utolsó, gazdag Kanizsay örökössel, Orsolyával kötött házassága révén. Az 1594. évi törökjárás szinte teljesen kipusztítja a községet, csupán  9 fő talál menedéket, elrejtőzve az erdei mocsárban.

A lakosság 1603. és 1610. között kezd visszatelepülni a faluba. Az itt élők a XVI. század végén földesúri parancsra áttérnek az evangélikus vallásra, majd 1681. után Eszterházy birtokszerzése következtében visszatérnek a katolikus hitre, és templomot építenek a községben. A kuruc-labanc háború elnépteleníti és tönkreteszi a falut. Az 1800-as évek elején már ismét jelentős számú lakosság él a faluban,  akik erdőirtásba kezdenek, melynek következtében kitűnő talajú szántóterületek alakulnak ki. A területet bérlő Eszterházyak 1886-ban létrehozzák Miklós-majort, ahol béreseiket letelepítik, majd később Aranyos-majort és Szúnyog-majort, ezzel szinte teljes gazdasági vertikumot alakítanak ki a területen.


A község lakóiból katonaként többen részt vesznek az 1848-1849-es szabadságharcban. A község lakossága a korábban épített templomot 1886-ban építi  át a mostani formára, melynek ez ideig Szent István volt a védőszentje, ez időtől jelenleg is Rózsa-fűzér királynéja, melynek ünnepét október első vasárnapján tartja a község, mely a községi búcsú napja is.

A községet 1880. és 1920. között többször tüzeset pusztítja, melynek hatására 1889-ben  létrehozzák a mai napig működő tűzoltó egyletet.

A századfordulón a községben már szervezett iskolai oktatás folyt, melyben jelentős változást eredményezett az 1930-ban megépült "nagy iskola". Az 1900-as évek kezdetétől a gazdasági válság végéig több rábakecöli vándorolt ki Amerikába a biztos megélhetés reményében, közülük többen visszatértek, de nagyon sokan véglegesen letelepedtek. A harmincas években Pődör János kántortanító szervezésével jelentős kultúrélet működött a községben. Országos hírű volt a dalárda, a színjátszó csoport és a zenekar. 

Sajnos a község lakossága a múlt század mindkét világháborújából kivette részét, az első világháborúban 41-en, a másodikban 33-an estek áldozatul. A község lakossága a második világháború nehézségeiből 1950-es évek elejére ismét talpra állt, jól működő egyéni és társas vállalkozások alakultak ki. Az ötvenes évek drasztikus politikai és gazdasági intézkedései radikálisan csökkentették az itt élők számát, az 1956-os forradalom leverése után 33-an külföldre, nagyon sokan pedig városra költöztek. Az 1959-es kolhozosítás után, nagyon nehéz éveket élt át a tulajdonuktól megfosztott itt élő parasztság.

Az 1956-os községi villamosítást követően 1963-ban orvosi rendelő, majd 1966-ban óvoda építése követte. A községben élők életszínvonalának fejlődése  hatvanas évek végén kezdődött el, mely során a hetvenes évek végéig szinte átépült a község.  Jelentős beruházások valósultak meg a községi szövetkezetben is, ez időben épült melegkonyhás étterem, szarvasmarhatelep, sertéstelep, géptelep, gabonaszárító és tárolók.

Sajnos a község 1973-ban a Beledi Nagyközségi Tanácshoz való csatolással elvesztette közigazgatási önállóságát. Ebben az időben több új munkalehetőség nyílt a fiatalok számára a községben, mely kihatással volt a község egyéb életére is, több szakosztállyal eredményes sportélet kezdődött el.

Országos hírű eredményeket értek el a tekések, labdarúgók és kézilabdázók. Jelentős fejlődést eredményezett, hogy a községet 1984-1985-ben vezetékes ivóvízzel látták el. További  infrastruktuális és kommunális fejlődés  az 1989-es rendszerváltást követően indult meg a községben.

1990. január l-étől lakossági akarattal ismét önálló közigazgatása lett a falunak. 1992-ben  átadásra került korszerű 8 tantermes általános iskolaépülete, kiépült a községi kábel TV rendszer. 1993-ban megépült vezetékes gázhálózat, új postahivatal, és fiókgyógyszertár. 1995-ben korszerű telefonhálózat létesült és bekapcsolódott a község a környezetet kímélő hulladék szállításba.

A  községet szimbolizáló faluzászló és címer 1995-ben került felavatásra. A község katolikus templomának teljes felújítása és ismételt felszentelése 1996-ban történt meg. Az 1992. évi mezőgazdasági törvénnyel elindult egy szerkezet váltás a tulajdoni és gazdálkodási viszonyok terén, mely több munkavállalót késztetett ingázásra a megélhetés érdekében.

1997-1998-ban a lakosság pozitív hozzáállásával vezetékes szennyvízcsatorna rendszer épült ki a községben, és jelentős mennyiségű út és járdafelújítás történt meg. 2000. évben teljes felújításra került a község közvilágító hálózata ezzel a századfordulóra közmű komfortossá vált Rábakecöl község.

 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG, NÉPESSÉG

Rábakecöl község a megye és a Dél-Rábaköz szélén helyezkedik el, Vasmegyétől a Rába és a Kis-Rába választja el. Közúton a 86-os útról Belednél letérve érhető el 4 km távolágban a 8611-es  úton. Kapuvártól 22 km-re, Csornától 30 km-re a pomogyi határátkelőtől 40 km-re helyezkedik el a község. Szomszédos települések: Beled 5 km, Vásárosfalu 2 km, Edve 3 km, Kenyeri 5 km. Vasútállomás Beleden található 7 km-re.

A község buszközlekedése megoldott Kapuvár, Csorna, Győr, Sopron, Celldömölk és Sárvár irányába.

A Rába folyón a vízi túrázók szívesen kötnek ki csónakjaikkal a ligetes ártérhez. A községen átvezető út kedvelt útvonala a Balatonra igyekvő kerékpáros turistáknak, ezért indokolt lenne kerékpáros útvonal megépítése: Pomogy-Rábakecöl-Balaton között.

A község népessége: 936 fő,  /49,19 % férfi, 50.81 % nő.

TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK

A község tengerszint feletti magassága : 110 mBf.
Közigazgatási területe: 1860 ha, belterület 86 ha.

A község a Rába folyó hordalék kúpján kialakult terület. Talajai enyhén savanyú, öntés és réti talajok. Talajvíz átlagos vízmélysége 3 m körüli, a mezőgazdaság szempontjából rendkívül  kedvező.  A terület növénytanilag a magyar flóratartomány kisalföldi flóra járáshoz, állattanilag a ki- salföldi faunajáráshoz tartozik. A Rába árterén páratlan értékű növényvilág található, jelentős létszámú a madár és a vadállomány.

Évi átlagos csapadék mennyiség: 650 mm
Évi középhőmérséklet: 10 Celsius fok
Éves hőingadozás: 22"
Éves napfénytartalom: 2000 óra

A község határában lévő erdőterület 345 hektár.

Folyóvizei, mesterséges ártéri tavai kitűnő horgászati lehetőséget kínálnak. Természeti adottságai /ártéri ligeterdők, erdők, vízpartok, belterületi parkok / jó pihenési, kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a kempingezésnek, lovas, kerékpáros, gyalogos és vízi turizmusnak.

 

GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK

A természeti adottságokból eredően még jelenben is elsősorban mezőgazdaság jelenti a fő megélhetési forrást. Jelenben már a mezőgazdaságra a több szektorú termelési struktúra a jellemző.

A község közigazgatási terén két mezőgazdasági szövetkezet, egy hústermelő Rt. 28 fő és 493 fő őstermelő foglalkozik ipari és mezőgazdasági termeléssel.  A területen honos gabonafélék termesztése és az állattenyésztés mellett az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak zöldségfélék termesztésével. Sajnos a nagyobb volumenű termesztésnek korlátot szab a helyifeldolgozás hiánya, valamint a termelő és a felvásárló közötti nem megfelelő szerződéses fegyelem.

Jelenleg egy ipari üzem működik a községben, a  SOÓS KFT.,  mely fafeldolgozást végez változó munkavállalónak ad lehetőséget a megélhetésre.

A munkaképes lakosság egyharmada ingázik a térségben lévő községekbe és városokba  /Beled, Répcelak, Kapuvár, Sárvár /. A munkavállalók közül  35 fő az önkormányzat intézményeinél, 17 fő a helyi kereskedelemben dolgozik.

A község életére, a lakosság életkörülményeinek javítására pozitívan hatna a helyi tőkebefektetés, ipartelepítés, melynek  kedvező feltételei adottak. A község rendelkezik fejlett infrastruktúrával, jól képzett munkavállalókkal,   kihasználatlan épületekkel, belterületi beépítetlen területekkel és 9 ha-os közművesített külterülettel.

KERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS

A község lakosságának az élelmiszer, illetve iparcikk alapellátása helyben biztosított. Az ellátást két vegyesbolt, két lerakat, egy melegkonyhás vendéglő, egy vendéglő, egy cukrászda biztosítja. Gyakori a községben a mozgó és alkalmi árusok megjelenése, mely esetleges helyi hiánycikkeket pótolja. Tartós fogyasztási cikkek beszerzése a közeli városokból oldható meg.

A szolidabb árfekvés érdekében indokolt lenne a térségben egy nagykereskedelmi  áruház létesítése. Egyéb beszerzési lehetőséget kínál a helyi gyógyszertár, posta, virágbolt, húsbolt, vágóállat felvásárlás, idényjelleggel zöldség és gyümölcs felvásárlás. A lakosság törekszik az átmenő turizmus igényes fogadására és kiszolgálására.

 

OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY, SPORT

Az oktatási intézmények oktatási társulásban működnek, Edve,Vásárosfalu községekkel. Óvoda nagyon otthonos körülmények között biztosít felügyeletet három
község gyermekeinek. Biztosítottak a személyi és a tárgyi feltételek, a komfortosság és a higénikus környezet. Technikailag jól berendezett konyhájáról színvonalas étkezési ellátást biztosít  az óvodás, az iskolás gyermekeknek, a szociális étkezőknek és dolgozóknak.

Általános iskolában 11 fő szakos nevelő végzi a 100 fő tanuló eredményes és színvonalas oktatását. A viszonylag új épület korszerű elhelyezési feltételeket biztosít a szakszerű pedagógiai munkához. Megoldott a tárgyi feltétele is a gyermekek testi nevelésének a helyben lévő tornateremmel, korszerű atlétikai pályával. További fejlesztések megteremthetik a jó színvonalú informatikai és idegen nyelvi képzés szükséges tárgyi feltételeit. Jelentős szerepet tölt be a község közművelődése terén az óvoda és iskola nevelői testülete, mely színvonalas műsorokkal teszi  méltóvá községi és állami ünnepeinket.  Jelentős számú iskolai és községi könyvállomány áll rendelkezésre az olvasni szándékozóknak. A gyermekek hitoktatása iskolai keretekben történik. Sajnos hiányzik a községből a több célú kulturált faluház.

A község egészségügyi ellátása biztosított, heti 5 napon van háziorvosi, 2 napon gyermekorvosi ellátás. Védőnői szolgálat és a gyermekvédelmi felügyelet társulásban megoldott.

A gyógyszerellátást a helyi fiókgyógyszertár heti 3 alkalommal biztosítja. Szakorvosi rendelés és kórházi ellátás Kapuváron történik. A fogorvosi ellátás Beledben megoldott.

A községben minden évben egy alkalommal tüdőszűrést, két alkalommal véradást végeznek. A községben megfelelően rendben tartott és felszerelt köztemető van.
A község jelentős számú állatállományának állategészségügyi ellátása állatorvossal helyben megoldott.

A községben önálló sportegyesület működik két szakosztállyal, labdarúgás és teke, mely rendszeres sportolási lehetőséget biztosít a verseny és szabadidősport kedvelőinek. A labdarúgás több évtizedes eredményes múltra tekint vissza. A teke országos hírűvé nőtte ki magát, a versenycsapat jelenleg NB III. osztályban szerepel. Több sportágban rendszeressé váltak a női és férfi szabadidő tornák. A kitűnő természeti adottságok nagyon jó lehetőséget kínálnak a sportvadászatra és a horgászatra.

INFRASTRUKTÚRA

Közlekedés: A település közúton az M 86-os útról Belednél letérve 4 km-re elérhető. Tömegközlekedése a városok irányába /Kapuvár, Csorna, Celldömölk, Sopron, Győr / VOLÁN buszjárattal megoldott. Vasúti közlekedés Beleden a községtől 7 km-re érhető el./Szombathely-Csorna-Győr között/. Község belterületi úthálózata 80 %-ban szilárd burkolattal kiépített. Külterületi, gazdasági útjai javításra szorulnak.
                  
Távközlés: A községben korszerű telefonhálózat teljes mértékben kiépített. Az önkormányzati hivatal, az iskola és egyre több magánlakás rendelkezik internetes lehetőséggel.

Bank: Banki tevékenység helyben jelenleg a postán működik, ahol a pénzváltási lehetőség is biztosított. További banki lehetőség van Beleden a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetben.

Energia: Villany és gázhálózat kiépítettsége teljes körű, igény esetén szabad kapacitás biztosított. Gépek és járművek hajtóanyaga Beleden beszerezhető.

Víz, és szennyvíz: Vezetékes vízellátás és kiépített csatornahálózat 100 %-osan megoldott.     

Környezetvédelem: A lakossági kommunális szemétszállítás megoldott, környezet szennyező üzem a község közigazgatási területén nem működik.

Látnivalók: Műemlék jellegű barokk római katolikus templom, melynek bejáratát oszlopok díszítik. Berendezéseiből kiemelkedően szép az 1780. körüli szószék és oltárkép. További műemléki látnivaló a temetőben lévő múlt századi lasszicista kereszt, valamint a 86-os út mellett elhelyezkedő közelmúltban felújított kápolna.


A KÖZSÉG JÖVŐJE

A község önkormányzatának legfontosabb célja a falu további fejlődésének segítése. Meg kell teremteni az itt élők jó közérzetét, biztonságos megélhetését, elnéptelenedés megállítását.

A jövőre vonatkozó önkormányzati tervek:

A községi gazdasági élet kiaknázatlan lehetőségeket kínál a befektetőknek, tekintettel arra, hogy a mezőgazdaságban végbement változások következtében jelentős számú képzett munkaerő, több üzemcsarnok és terület szabadult fel. A befektetőknek továbbgondolásra ajánlott az a tény is, hogy egyre jobban meghonosodott a mezőgazdasági magán szférában a zöldségtermesztés, amely alapja lehetne a helyi feldolgozásnak is. További lehetőség, hogy azonnal igénybe vehető, kisüzemi feltételeket biztosító közművesített üzemcsarnokok állnak rendelkezésre, valamint közművesített bel- és külterületű földek.
(Balra: Községháza)

Célunk, hogy Rábakecölben a helyi adottságokra alapozva olyan munkahelyek létesüljenek, amelyek biztos megélhetést biztosítanak, nem veszélyeztetik a környezetet és illeszkedik a település képébe.

Egyéb feladatok:

  • szociális rászorultakról való gondoskodás,
  • a helyi oktatás, nevelés, egészségügyi intézmények községben való megtartása / több oldalú  indokoltság határán belül /.
  • község belterületi arculatának javítása,
  • turisztikai lehetőségek jobb kihasználása,
  • községi civil szervezetek működésének segítése,
  • vertikális és horizontális községi igazodás az Európai elvárásokhoz.

A település fejleszteni kívánja az idegenforgalmi vonzerejét növelő szolgáltatások körét és színvonalát.

Ajánljuk az erre utazóknak és túrázóknak, hogy használják ki a településünk nyújtotta gasztronómiai és idegenforgalmi lehetőségeket, pihenjenek a gyönyörű környezetben.

A Befektetési lehetőségek összefoglaló táblázatát itt megtekintheti!

További információk:
Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel./fax: 36-96/257-529
06-30/660-18-60

E-mail: polgarmester@rabakecol.hu 

Szeretettel várjuk Önt településünkön!
 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00029

EFOP-1.5.2-16-2017-00023

Defibrillátor használati képzés

Kültéri defibrillátor átadása a Majáliszárón

Használt dolgok vására

BESZK hírek

Képviselö-testületi ülés

Felhívás falunapi fözésre

Nyári diákmunka

Tüzgyújtás tilalom

IPA bevallási és fizetési határidö

Fák visszanyesése

Új pénzügyi- és adóügyi ügyfélfogadási rend

Agrárhírek

Falulottó

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás változása

Tüzoltóverseny

Csapdapark

Önkormányzati pályázati hírek

Felhívás

Fúrt kutak

Naptár 2024

Útjaink védelmében

Közlemény - Rábakecöli SE

Közlemény - Vöröskereszt

Közlemény - Rábakecöl Jövöjéért

Tündérkerti ablaknyitogató csodái

Gondosóra

Egészségnap

Élménybeszámoló

HVI határozat

Kupakgyüjtö

Vöröskereszt tagdíjak

16. Nemzeti Vágta

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Postai küldemények átvétele

Irány a határ! Kalandra fel!

Hajdú B. István és a rábakecöli meccs dilemmája

Új könyvek, online katalógus

100. születésnap

Kupakgyüjtö szív

Rábakecöli szarvasgombából készült a luxustorta

Indulóhely változás a györi autóbusz-állomáson

Csapdapark

TAO támogatás

Óvodai hírek

Használt elem- és fényforrásgyüjtök

Háziorvosi ügyeleti ellátás változása

Tájékoztató a helyi IPA devizában történö megfizetéséröl

Adventi ablaknyitogató játék - megfejtés

Európa Bajnokságon

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Energia felhasználást csökkentö intézkedések

Vöröskereszt tagdíjak

Életmesék a rábakecöli Miklósmajorból

Használt sütöolaj gyüjtése

Pályázati felhívás busz értékesítésére

Képi emlékek gyüjtése

Veszélyhelyzet hírei

Óvodai hírek

Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Támogatott civil szervezetek

Egészségnap

Idösek Napja

Nyárbúcsúztató kemencézés

Autómentes nap nyereményjáték sorsolás

Családi délután

Tündérkerti szalonnasütö, bográcsozó

Temetöhasználat

Elindultak a közösségi események

Tájékoztató tüzvédelmi szabályokról

Illegális hulladéklerakás

Igényelhetö ellátási formák

Hibabejelentö telefonszámok

Tájékoztatás az adóügyeket érintö változásokról

Vérvétel

Sintér

Aranyat terem a föld

Minibölcsöde alapköletétel

Horgász Egyesület müködése

Humanitárius település

Ingyenes Wifi

Pályázat átereszek felújítására

Elektronikus recept meghatalmazással

Képi emlékek gyüjtése

Fúrt kutak engedélyezése

Szabadtéri tüzgyújtás

ÖTE hírei

Kaszálások és ágazások

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Karácsonyi szolgálatban

Tündérkert karácsonyfája

Öszbúcsúztató programok

Zöldterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése

Óvoda konyha felújítása

Kommunális adó

Kézilabda mérközésen jártunk

Véradó ünnepség

Esztergomban táboroztunk

Cikluszáró röviden

Egészségnap 2019

Tündérkert játszótér

Példával jár elöl a településszépítésben

Járdák menti ágazásJátszótér

Nyári napközis tábor

Lakossági tájékoztató

50 éves osztálytalálkozó

Családi délután

Horgászkártya

Tökfesztiválon jártunk

Jubileumi ünnepség

Egészségnap

Ügyfélfogadási rend változása

Tudnivalók kéményseprésröl

Humanitárius település lett Rábakecöl

"Rábaközi kalandok" nyári napközis táborNÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA

Újjáépül a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy

Online könyvtári katalógus

X. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Szavalóverseny

Adventi rendezvények

Fiókgyógyszertár nyitva tartása

Tájékoztatás KCR-ről

Elhallgatott történelem

Elektronikai hulladék- és papírgyüjtés

Bírságolnak is, ha kell...

Hősi emlékmű felújítása

Nyárbúcsúztató

Segítenek emlékezni a jövö nemzedéknek

A játszótér és a tündérkert története

Civil Bál

Középkori kalandozások Pápocon

Szakmai Nap Rábakecölben

Kecölben nem kémkedik a KGB

Videotár: Májusfaállítás

Szabadtéri tüzek megelőzése

VI. Kvíz Party

Járdák állagmegóvása

Közlemény

Mozgalmas ösz a Napsugárnál

Felhívás ebtartóknak

Az elmúlt hónap eseményeiből

VIII. Rába partiak partija

Cry Free tábor Rábakecölön

Tizedszer Rábakecölben

Mátyás szerelme is Rábakecölben élt

Szelektív hulladékgyűjtők...

Körzeti megbízott fogadóórája

Hatalmas harcsák...

Polgári védelmi gyakorlatot tartottak

Munka és szórakozás Jobbágyfalván

Mezőgazdasági tevékenységek...

Közlemény

Hulladéklerakás és tűzgyújtás


 Legfrissebb