Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)

Eseménynaptár

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél


Pályázati közlemények


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
2021. július 26. 16:31 Ma Anna, Anikó napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

Hírek

A helyi eseményekről készített tudósítások leadhatóak a polgarmester@rabakecol.hu címen.

A kis település nem feltétlenül jelent alacsony színvonalú iskolai képzést   A nyugdíjasok színes hétköznapjai   Ismerjék meg az óvodások a népi játékokat   A Bábi néni kincsesháza az alkotás és a közösségépítés példája   "Nem szabad feladni, ha félek is, előremegyek"   "Ha nagyanyáink játékai beszélni tudnának..."   Összefogott a település   Fél évszázad a rábakecöli csapatért   Közösségi térré alakítják az egykori iskolát Rábakecölön   A lakosság is csinosítja Rábakecölt   Megújult a Rába-híd Rábakecölnél   1Turisztikai fejlesztések   Megyei elismerések államalapítónk ünnepén   100 éve született Soós Imre   Egyosztálynyival kevesebb diák   Erősödik Rábakecöl megtartóereje   Sikert aratott az egészségnap   Véget ért a 2009/2010-es megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság   48 milliót nyert Rábakecöl közösségi központra   Kistérségi tűzoltóverseny Vitnyéden 23 csapattal   Közösségi busszal gyarapodunk   Csődbe vitték az iskolákat   Made in Hungária Kecölben   Naptárba festi a megye templomait   Kovács Gergő döntött - kritika   Bajnok lett és feljebb lépett a Rábakecöl   Három éve - Kinőtték Bábi néni kincsesházát   Díjazzák is a helyiek összefogását   Kézművestábor a kincsesházban   Made in Hungária a falunapon   Európai színvonalú mellékutak Győr-Moson-Sopronban   Falunap 2009   Központi Háziorvosi Ügyelet   Alapítványként támogatnák a diákokat   `Szülők´ az iskola ellen?   Négy Győr–Sopron megyei útszakasz felújítása kezdődik meg uniós forrásból   Négyszázezer forint a letelepülőknek   A falu kezében van az alsó tagozat jövője   Falukarácsony   Több fogyott munkásruhából   A falvak mind világhálóra vágynak   Kétmillió forint a civil szerveződésekre   Húszmilliós hiányból tízmilliós többlet   Mesterségek Napjai Rábakecöl kincsesházában   Családmesék: Varga és Varga együtt irányít    Észak és Dél tűzoltóverseny   Az iskolával nyertek, a beköltözőkkel nem   Rábakecöl duplájára emelte a letelepedési segélyt   Ötven- helyett tizenötmillióból   Az életet meg kell becsülni...   Hiányból többlet lett   Ünnepváró mívestalálkozó   Huszonöt órás vetélkedő   Megtakarítás a költségvetésben   A japán vendég is fonta a kosarat   Maradnak a kisiskolák két településen   Adventi míves találkozó Rábakecölön   Rotary adomány a kincsesháznak
Hírek Archívum Keresés
Tájékoztató a mezögazdasági munkálatokkal kapcsolatos tüzvédelmi és iparbiztonsági szabályokról
 
Szerző: Katasztrófavédelem (06.10. 17:46)
 

Tájékoztató a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi és iparbiztonsági szabályokról

A 2020. év nem csak Magyarországon, de az egész világon hatalmas változást hozott. A koronavírus járvány megjelenése, az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet, az elrendelt korlátozások és rendszabályok mindnyájunk életét megváltoztatták.

A jelenlegi helyzetben ugyan nincs lehetőségünk konferenciák, tűzmegelőzési tájékoztatók megtartására, személyes konzultációra, azonban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ebben az időszakban is kiemelt figyelmet fordítunk a megyénkben élők élet- és vagyonbiztonságára és rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek tájékoztatását az aktualitásokról, jelen esetben a mezőgazdasági munkálatokra vonatkozó tűzvédelmi, iparbiztonsági szabályokról.

I. A mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

Győr-Moson-Sopron megye illetékességi területén a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzesetek száma csökkenő tendenciát mutat, mely köszönhető az ebben résztvevők szabálykövető magatartásának, tudatosságának, odafigyelésének, valamint az erő- és munkagépek karbantartottságának, előzetes műszaki ellenőrzéseken való részvételének.

Annak érdekében, hogy a tűzeseteket a továbbiakban is megelőzzük és elkerüljük az esetleges tűzzel járó hatalmas anyagi károkat, érdemes pár percet szánni a vonatkozó tűzvédelmi szabályok áttekintésére.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet részletesen tartalmazza az aratásra, a szérűre, rostnövénytárolóra, kazalra, valamint a mezőgazdasági erő- és munkagépekre, terményszárításra (221-224. § és 229-231. §) vonatkozó szabályokat, melyek az alábbiak:

1. Aratás

A kalászos termény betakarítását a közút é a vasúvonal mentén kell először elvégezni.

A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben is tilos.

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghetőanyagtól és növényzettő mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohányneműgyűtéséhez és eloltásához megfelelőmennyiségűvizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

2. Szérű rostnövénytároló, kazal

A mező összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélsőtárolási egység és a környező

a) fokozottan tű- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előllítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektő legalább 200 méter,

b) egyéb építményektő legalább 100 méter,

c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e) nagyfeszültségű föld feletti villamos vezetéktő a legfelsővillamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűtávolságot kell tartani.

A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levőkazal az elsősorban levőkét kazal közé kerüljön.

A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

A mező összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltó legalább 30 méter távolságra szabad.


3. A mezőazdasági erő- és munkagépek

A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtű oltására alkalmas tűoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzőn az üzemeltető elvégezte.

A jármű megfelelőégérő szemle keretében kell meggyőződni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járműön el kell helyezni.

A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Az üzemelőerő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörőműszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghetőanyagtól szükség esetén megtisztítani.

 A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptő, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghetőhulladéktól, növényzettő mentes területen.

Erő- és munkagépen, gépjárműön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérű és a rostnövénytároló területén nem végezhető

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytő, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghetőhulladéktól, növényzettő mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezetőanyagú védőburkolattal kell ellátni.

Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelőüzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

A kazalozást végzőerőép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezetőcsöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A kazalozásban részt vevőerőépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.4. A gépszemle (műzaki ellenőzés) főb szempontjai

motor, hengerfej, üemanyagellátás tömítettsége

kipufogórendszer állapota, szikrafogó melyet sötében is ellenőirzni kell

biztosítékok, túláramvédelem, áramtalaníthatóság, akkumulátorsaruk rögzítése, lemezeken áttörővezetékek hüvelyezése

sztatikus feltöltődés elleni védelem, porrobbanás és áramütés ellen földelővezeték (új, computeres gépek)

ékszíjak, szalaghajtá lefutása: súrlódás

csapágyak cseréje, elszíneződésének vizsgálata karbantartási időszak alatt (ezt a szemlén már nem lehet kiszűni)

porvédelem, az elszíneződések vizsgálata naponta, kombájn terelőcsiga csapágyazás-ellenőrzés

bálázók: hibás-, vagy porvédelem nélküli csapágy üresen járatva eltérő hangot ad

hidraulikus munkahengerek

kardánburkolat, hajlékony földelővezeték, akkumulátor villamosságot nem vezetőanyagú védőburkolatának megléte

amennyiben az üemanyagtartályban szűrőt helyeztek el, annak megléte

egyé mechanikus alkatrészek

A mezőgazdasági munkálatok során keletkezőtűesetek jellemzőokairól példák találhatóak az 1. számú mellékletben.A járműön a műszaki ellenőrzésen való részvétel írásos igazolása legyen elhelyezve.


5. A terményszárítás szabályai

Terményszárító berendezéssel történőszárítás esetén a tűvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőzéséért az üzemeltető és a kezelőszemélyzet a felelő. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

A szárítóberendezések előzetes telephelyi szemléjének főbb szempontjai:

az előző évi ráégett maradványok eltávolítása

az égőfejek karbantartása, megfelelő tüzelőanyag használata

porkamra megfelelő műszaki állapotban és tisztán tartása

a hőokszabályozó megfelelő műszaki állapota

villamos és villámvédelmi felülvizsgálat 6 évente

a tűoltó készülékek rendszeresítése az égőfej teljesítményétől függőn:

o 233-580 kW összteljesítményhez 1 db 55 A és 233 B

o 580-1160 kW összteljesítményhez 2 db 55 A és 233 B

o 1160-5800 kW összteljesítményhez 4 db 55 A és 233 B

vizsgálati egységtű oltására alkalmas tűoltókészüléket kell készenlétben tartani.II. A mezőazdasági munkálatokkal kapcsolatos iparbiztonsági szabályok

A veszélyes áruk közúti szállítása során a mezőgazdasági munkák végzésével összefüggésben 2 különbözőszabályozási rendszert különböztetünk meg:


1. Amikor mezőazdasági vontatóval, vagy lassú járműel történik a veszélyes áruk szállítása

A mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel történőszállítás szabályait, a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történőközúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet tartalmazza.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a rendelet, ahogy a nevéből is látszik csak és kizárólag az ott megjelölt járművekkel történőszállításra vonatkozik. Ez azért lényeges, mert az ADR szabályai szerinti szállításhoz képest sok könnyítést tartalmaz. A rendelet legfontosabb előírásai:

 Ezt a rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történőközúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni

IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretűcsomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű a szállítás és kezelés során fellépő erőatásoknak ellenáll

Mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás hatálya alá tartozó növényvédőszer és műtrágya

Növényvédőszer csak küldeménydarabban szállítható, a növényvédőszerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési egységben vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolást is

Műtrágya a halmazállapottól függőn szállítható tartányban, küldeménydarabban vagy ömlesztve

Műtrágya ömlesztve: zárt rakodóterűjárműen vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott járműen zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható. A járművet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy a bennük lévőanyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal

Üzemanyag: küldeménydarabban, valamint rögzített vagy leszerelhetőtartányban szállítható rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással, a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel e rendelet előírásainak

Tartányos pótkocsi: A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett a forgalomba helyezés előtt, majd ezt követőn legalább hatévenként. A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági hatóságnál kell kérelmezni. Adattábláján a megfelelőéget a műszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acél- bélyegzővel igazolja

Mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a „EZŐAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot, gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás esetén az előő kívül a „TŰVESZÉLYES” feliratot is fel kell tüntetni

Az üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a „ŰVESZÉLYES” feliratot kell feltüntetni

Közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra szállítható

Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerűvezetése kötelező, melyben fel kell tüntetni a szállított vegyszer kereskedelmi megnevezését

A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevőn ne mozdulhassanak el

Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne veszélyeztesse

Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani

A járművezetője az lehet, aki az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság vagy a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit kft igazolást adott ki, vagy az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik. Ezen előírást a személyi jövedelemadóról szóló törvény által meghatározott őstermelőre nem kell alkalmazni.2. Amikor közúti járművel (teherautó, pick-up, terepjáró, kisteherautó, személygépjárműstb..) történik a veszélyes áru szállítása.

Az ADR szerinti szállítások rendkívül összetett és szigorú előírások szerint történhetnek. Jelen tájékoztató terjedelme nem teszi lehetőé ezek pontos bemutatását, ugyanis az egyes szállítási műveletekre vonatkozó konkrét szabályok függenek többek között a szállítás módjától, a veszélyes áru fajtájától/mennyiségétől.

Ugyanezen adatok alapján lehet megállapítani, hogy az ADR milyen kérdésekben ad mentességet saját magával szemben. Fontos megjegyezni, hogy a MENTESSÉG szó nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályt nem kell betartani. Szó sincs ilyesmiről, pusztán a szabályok egy része az, amit nem kell alkalmazni.

Az egyes szállítási műveletek megkezdése előtt konzultáljanak egy ADR biztonsági tanácsadóval, aki az adott szállítás paramétereinek ismerete mellett tudja tájékoztatni a konkrét szabályokról!

Amennyiben a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűvédelmi, iparbiztonsági szabályokkal összefüggésben további kérdése merülne fel, úgy azt felteheti az alábbi telefonszámokon, ügyfélfogadási időben:Ügyfélfogadási idő

Hétfő 10:00 - 12:00-ig

Szerda: 13:00 - 15:00-ig

Péntek: 09:00 - 11:30-ig


Telefonszámok:

Győi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/510-620

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/242-855

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/510-629

Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/518-292GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZETCikk látogatottság: 414
Nyomtatható verzió

 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

Veszélyhelyzet hírei

EFOP-1.5.2-16-2017-00023

Tombolagyüjtés

Önkormányzati pályázati hírek

Kék edényes szelektív hulladékgyüjtés

Ügysegéd

Vöröskereszt tagdíjak

Tanévkezdési támogatás

Adófizetési, bevallási kötelezettségek

Képviselö-testületi ülés

BESZK hírek

Szelektív edények kiosztása

Agrárhírek

Háziorvosi rendelés

Falulottó

Pályázati felhívás

Munkaterületek

Visszaköltözik a házi- és gyermekorvosi szolgálat

Tüzgyújtási tilalom

Tájékoztató tüzvédelmi szabályokról

Illegális hulladéklerakás

TAO támogatás a Rábakecöli SE-nek

Csapdapark

Regisztráció koronavírus elleni védöoltásra

Igényelhetö ellátási formák

Kerékpárosok figyelmébe

Hibabejelentö telefonszámok

Tájékoztatás az adóügyeket érintö változásokról

Vérvétel

Sintér

Tájékoztatás edényazonosító matricákról

Útjaink védelmében

Felhívás

Aranyat terem a föld

Minibölcsöde alapköletétel

Horgász Egyesület müködése

Humanitárius település

Ingyenes Wifi

Ügysegéd ügyfélfogadása felfüggesztve

Támogatott civil szervezetek

Pályázat átereszek felújítására

Elektronikus recept meghatalmazással

Képi emlékek gyüjtése

Fúrt kutak engedélyezése

Szabadtéri tüzgyújtás

TAO támogatás a Rábakecöli SE-nek

ÖTE hírei

Kaszálások és ágazások

Új könyvek a könyvtárban

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Karácsonyi szolgálatban

Tündérkert karácsonyfája

Öszbúcsúztató programok

Felhívás

Zöldterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése

Óvoda konyha felújítása

Kommunális adó

TAO támogatás

Kézilabda mérközésen jártunk

Véradó ünnepség

Esztergomban táboroztunk

Cikluszáró röviden

Egészségnap 2019

Tündérkert játszótér

Példával jár elöl a településszépítésben

Járdák menti ágazás

Tájékoztató kéményseprésről
Játszótér

Nyári napközis tábor

Lakossági tájékoztató

Halloween party

50 éves osztálytalálkozó

Családi délután

Horgászkártya

Tökfesztiválon jártunk

Jubileumi ünnepség

Egészségnap

Ügyfélfogadási rend változása

Tudnivalók kéményseprésröl

TAO támogatás a Rábakecöli SE-nek

Humanitárius település lett Rábakecöl

Vállalkozásfejlesztö és Munkahelyteremtö támogatás

NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA

Újjáépül a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy

Online könyvtári katalógus

Bünmegelözési hírlevél

X. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Szavalóverseny

Adventi rendezvények

Fiókgyógyszertár nyitva tartása

Tájékoztatás KCR-ről

Elhallgatott történelem

Elektronikai hulladék- és papírgyüjtés

Bírságolnak is, ha kell...

Hősi emlékmű felújítása

Nyárbúcsúztató

Ügysegéd ügyfélfogadási rendje

Használtkönyv börze

Változik a szelektív hulladékgyüjtés

Segítenek emlékezni a jövö nemzedéknek

A játszótér és a tündérkert története

Civil Bál

Középkori kalandozások Pápocon

Szakmai Nap Rábakecölben

Kecölben nem kémkedik a KGB

Videotár: Májusfaállítás

Szabadtéri tüzek megelőzése

VI. Kvíz Party

Járdák állagmegóvása

Közlemény

Mozgalmas ösz a Napsugárnál

Felhívás ebtartóknak

Az elmúlt hónap eseményeiből

VIII. Rába partiak partija

Cry Free tábor Rábakecölön

Tizedszer Rábakecölben

Mátyás szerelme is Rábakecölben élt

Szelektív hulladékgyűjtők...

Körzeti megbízott fogadóórája

Hatalmas harcsák...

Polgári védelmi gyakorlatot tartottak

Munka és szórakozás Jobbágyfalván

Mezőgazdasági tevékenységek...

Közlemény

Hulladéklerakás és tűzgyújtás


 Legfrissebb