Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)

Eseménynaptár

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél

Veszélyhelyzet Archívum


Pályázati közlemények


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
2024. május 25. 19:40 Ma Orbán napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

Hírek

A helyi eseményekről készített tudósítások leadhatóak a polgarmester@rabakecol.hu címen.

A kis település nem feltétlenül jelent alacsony színvonalú iskolai képzést   A nyugdíjasok színes hétköznapjai   Ismerjék meg az óvodások a népi játékokat   A Bábi néni kincsesháza az alkotás és a közösségépítés példája   "Nem szabad feladni, ha félek is, előremegyek"   "Ha nagyanyáink játékai beszélni tudnának..."   Összefogott a település   Fél évszázad a rábakecöli csapatért   Közösségi térré alakítják az egykori iskolát Rábakecölön   A lakosság is csinosítja Rábakecölt   Megújult a Rába-híd Rábakecölnél   1Turisztikai fejlesztések   Megyei elismerések államalapítónk ünnepén   100 éve született Soós Imre   Egyosztálynyival kevesebb diák   Erősödik Rábakecöl megtartóereje   Sikert aratott az egészségnap   Véget ért a 2009/2010-es megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság   48 milliót nyert Rábakecöl közösségi központra   Kistérségi tűzoltóverseny Vitnyéden 23 csapattal   Közösségi busszal gyarapodunk   Csődbe vitték az iskolákat   Made in Hungária Kecölben   Naptárba festi a megye templomait   Kovács Gergő döntött - kritika   Bajnok lett és feljebb lépett a Rábakecöl   Három éve - Kinőtték Bábi néni kincsesházát   Díjazzák is a helyiek összefogását   Kézművestábor a kincsesházban   Made in Hungária a falunapon   Európai színvonalú mellékutak Győr-Moson-Sopronban   Falunap 2009   Központi Háziorvosi Ügyelet   Alapítványként támogatnák a diákokat   `Szülők´ az iskola ellen?   Négy Győr–Sopron megyei útszakasz felújítása kezdődik meg uniós forrásból   Négyszázezer forint a letelepülőknek   A falu kezében van az alsó tagozat jövője   Falukarácsony   Több fogyott munkásruhából   A falvak mind világhálóra vágynak   Kétmillió forint a civil szerveződésekre   Húszmilliós hiányból tízmilliós többlet   Mesterségek Napjai Rábakecöl kincsesházában   Családmesék: Varga és Varga együtt irányít    Észak és Dél tűzoltóverseny   Az iskolával nyertek, a beköltözőkkel nem   Rábakecöl duplájára emelte a letelepedési segélyt   Ötven- helyett tizenötmillióból   Az életet meg kell becsülni...   Hiányból többlet lett   Ünnepváró mívestalálkozó   Huszonöt órás vetélkedő   Megtakarítás a költségvetésben   A japán vendég is fonta a kosarat   Maradnak a kisiskolák két településen   Adventi míves találkozó Rábakecölön   Rotary adomány a kincsesháznak
Hírek Archívum Keresés
Kocsányos tölgy erd?felújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erd?gazdaság területén lév? Rábakecöl 6/G erd?részletben
 
Szerző: Erd?-Mez? Online (01.08. 13:34)
 

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014. évi őszi Kutatói Napján “Kocsányos tölgy erdőfelújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erdőgazdaság területén lévő Rábakecöl 6/G erdőrészletben” címmel tartottak előadást a Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársai.

KOCSÁNYOS TÖLGY ERDŐFELÚJÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG TERÜLETÉN LÉVŐ RÁBAKECÖL 6/G ERDŐRÉSZLETBEN


Kondorné dr. Szenkovits Mariann – Molnár Miklós
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron
kondor.mariann@emk.nye.hu; mmiki@emk.nye.hu


A Kisalföldi Erdőgazdaság területén levő kísérleti terület alkalmas egyrészt a termőhelynek megfelelő őshonos célállomány kialakítására, másrészt a mesterséges erdőfelújítás során a különböző erdősítési technológiával történő erdőfelújítások összehasonlító vizsgálatára.


Vizsgálati anyag és módszer


A kísérlet kezdeti szakaszában kijelölésre került az elsődlegesen faanyagtermelő gazdasági rendeltetésű erdőrészlet (1. ábra), és a négy kísérletbe vont szaporítóanyag fajta kiválasztása. Az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet munkatársai összehasonlító jellegű makkvetéssel és csemeteültetéssel történő mesterséges erdőfelújítási kísérletet állítottak be. A felhasznált szaporítóanyagok és technológiák az alábbiak:
- 2 éves kocsányos tölgy alávágott csemeteültetés (észak-hansági),
- 2 éves kocsányos tölgy alá nem vágott csemeteültetés (dél-hansági,)
- kocsányos tölgy makkvetés (magyar származás, Duna ártéri),
- kocsányos tölgy makkvetés (lengyel származás).


1. ábra: A kísérleti terület vázrajza és mintasorai

1. ábra: A kísérleti terület vázrajza és mintasorai


2006 kora tavaszán a 8,5 ha-os Rábakecöl 6/G erdőrészletben megtörtént a területen lévő óriásnyár és olasznyár faállomány letermelése. A mesterséges felújítását – mind a makkvetést, mind a csemeteültetést – még az év tavaszán elvégezték.


A területen minden évben többszöri ápolásra volt szükség a csemeték töretlen fejlődése érdekében. Különösen az első években a felverődő akácsarjak visszaszorítására évi kétszeri gépi szárzúzásra, valamint vegyszeres sorápolásra került sor.


A gazdálkodó az erőteljes növekedésű és a csemeték tartós magassági növekedését akadályozó gyomok korlátozására kézi sorápolásokat és kaszálásokat is végeztetett. A kísérleti területen eddig négy alkalommal került sor terepi felvételezésre. Ennek folyamán 2006, 2007, 2008 és 2014 őszén mintasorokban végeztük a csemeték magasságmérését.


Vizsgálati eredmények


A kísérleti terület termőhelyi jellemzői:
Klíma: gyertyános-tölgyes (GY-T)
Hidrológiai viszonyok: időszakos vízhatású (IDŐSZ)
Genetikai talajtípus: öntés erdőtalaj (ÖE)
Termőréteg vastagsága: mély (MÉ)
Fizikai talajféleség: vályog (V)
Lejtés: sík


2. ábra: Az átlagmagasságok változása a különböző erdőfelújításokban

2. ábra: Az átlagmagasságok változása a különböző erdőfelújításokban


Ebben az összehasonlításban látható, hogy a lengyel makkvetésű csemeték átlagmagassága meghaladja a többi erdősítési technológia csemetéinek átlagmagasságát. A magyar makkvetésű terület csemetéinek átlagmagassága közel azonos a dél-hansági csemeteültetéses technológiájú terület átlagmagasságával, míg az észak-hansági alávágott csemeteültetésű terület csemetéi mutatják a legalacsonyabb értéket.


Ismert, hogy a makkvetés közelebb áll a természetes erdőfelújításhoz, mint a csemetével történő erdősítés. A kísérleti területen a makkvetéses parcellákban a csemeteszám jóval magasabb a csemeteültetéses parcellák csemeteszámánál, amely szintén természetes, különösen az első egy-két évben, de a különbség megvan még 9 éves korban is.


Az ültetés a csemete növekedésében élettani zavarokat idéz elő (Gál-Káldy, 1977). Az ültetést követően a csemete – az átültetésből származó sérülések hatására – a csemetekertben addig mutatott növekedésénél jóval szerényebb teljesítményt mutat, a csemete úgymond „megül” a talajon.


A makkvetés során a helyben kelt csemete az első év végére kb. 30 cm hosszú karógyökeret fejleszt, míg a csemetekertből kikerült csemete erősen megcsonkított gyökérrel kerül az erdősítésbe. A csemeteültetéssel történt erdősítésben – mind az alávágott, mind az alá nem vágott csemeték esetén – az első vegetációs időszak végére a csemeték mérete alig haladja meg a csemetekertben elért 2 éves magágyi csemeteméretet, azaz a kiültetés évében magassági növekedés szinte nem is volt. A következő években azután megindul a magassági növekedés, de a különbség továbbra is megmarad a makkvetéses technológiájú csemeték javára.


Statisztikai értékelés


A csemeték átlagmagasságát kétmintás t-próba segítségével hasonlítottuk össze (Sváb, 1973). Külön vizsgáltuk a csemetével történő felújítás és a makkvetéssel történő erdősítés magassági növekedését.


A csemetével történő felújítás esetén az alá nem vágott csemeték átlagmagassága a vizsgálat ideje alatt folyamatosan nagyobb volt, mint az alávágott csemetéké. A különbség 95%-os konfidencia szint mellett az erdősítés első négy évében szignifikáns, a kilencedik évben már nem volt szignifikáns.


A lengyelországi makkból származó csemeték átlagmagassága az erdősítés első évétől kezdve szignifikánsan nagyobb, mint a magyarországi makkból származó csemeték magassága. A különbség az erdősítés 9. évében is szignifikáns (95%-os konfidencia szint mellett).


1. táblázat A csemeték átlagmagassága a felvételezés éveiben, a különböző erdősítési technológiák esetén (cm)

1. táblázat A csemeték átlagmagassága a felvételezés éveiben, a különböző erdősítési technológiák esetén (cm)


3. ábra: Az erdőfelújítás 2014-ben

3. ábra: Az erdőfelújítás 2014-ben


Összefoglalás


A makkvetéses és a csemetével történő erdősítési technológiák összehasonlításakor magassági különbség tapasztalható a makkvetéssel történő erdősítés javára. A csemetével történt erdősítési technológiák csemetéinek átlagmagassága az első években alig haladta meg a csemetekertben elért magasságukat. A makkvetések csemetéi már az első évben utolérték a csemetekertből kétévesen kikerülő szaporítóanyagok méreteit. A vizsgált területen a Lengyelországból származó szaporítóanyag mutatta a legjobb növekedést.


Látható az is, hogy a kísérleti terület termőhelye alkalmas az őshonos állományalkotó kocsányos tölgyfajunk számára. Mind a négy kísérleti parcellán a csemeték átlagos magassága várhatóan a jövő évben, azaz az erdősítés 10. évében eléri a befejezetté nyilvánításhoz szükséges méreteket.


Felhasznált irodalom


Gál J.-Káldy J.(1977): Erdősítés. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Sváb J. (1973): Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.


———————-


A következő napokban az alábbi előadás-anyagokat is olvashatja portálunkon az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napjáról:


- Gondolatok az innovációs eredmények gyakorlati bevezetéséről, mint stratégiáról az alföldi erdőgazdálkodásban – ELOLVASOM >>>
- Energetikai ültetvények az Alföldön - ELOLVASOM >>>
- Szarvasgomba – gazdálkodás és kutatás a NEFAG Zrt-nél - ELOLVASOM >>>
- Akác virágzásbiológiai vizsgálatok Alföldi erdőgazdaságoknál - ELOLVASOM >>>
- Kedvezőtlen termőhelyi adottságú kocsányos tölgy állomány lékes felújításának állapotváltozása - ELOLVASOM >>>
- A vaddisznó területhasználata és aktivitása egy síkvidéki élőhelyen - ELOLVASOM  >>>
- Hagyományos és új agroerdészeti technológiák lehetséges szerepe az Alföld klímaérzékenységének mérséklésében - ELOLVASOM >>>
- Kocsányos tölgy erdőfelújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erdőgazdaság területén lévő Rábakecöl 6/G erdőrészletben - ELOLVASOM >>>
- Az Alföldi Erdőkért Egyesület erdészeti részvénytársasági tagjainak átláthatósága - ELOLVASOM >>>
- Az erdők hatása a sófelhalmozódásra sekély talajvízű alföldi területeken - ELOLVASOM >>>
- Harveszterek terjedése Magyarországon - Várható megjelenés: 2014. december 29.
- A bálványfa (Ailanthus altissima) faipari és energetikai célú alkalmazhatósága - Várható megjelenés: 2014. december 30.
- Környezetkímélő és költséghatékony agroerdészeti termesztési rendszerek, mint a jövő földhasználati lehetőségei - Várható megjelenés: 2014. december 31.
- Király dió és magas kőris elegyes növekedésdinamikai elemzése az évgyűrűk alapján - Várható megjelenés: 2014. január 1.
- Talajtömörödöttség mérésére alapozott termőhely-értékelés tapasztalatai a Nyírségben - Várható megjelenés: 2014. január 2.
- Szélsőséges termőhelyi jellemzők hatása kocsányos tölgy erdőállomány talajnedvességére lékes felújítása során - Várható megjelenés: 2014. január 3.
- Akác kutatások a Faanyagtudományi Intézetben - Várható megjelenés: 2014. január 4.
- Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai - Várható megjelenés: 2014. január 5.
- Numerikus analízis alkalmazása forgó szerszám fejlesztéséhez - Várható megjelenés: 2014. január 6.


(Forrás: Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)Cikk látogatottság: 1263
Nyomtatható verzió

 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00029

EFOP-1.5.2-16-2017-00023

Szúnyogírtás

Gyerekhorgászat és piknik

Hösök Napja

Majáliszáró

Tüzgyújtási tilalom

IPA bevallási és fizetési határidö

Képviselö-testületi ülés

Fák visszanyesése

Lomtalanítás

Új pénzügyi- és adóügyi ügyfélfogadási rend

Rábakecöl HVB Határozatai

Agrárhírek

1 % a helyi civileknek

Falulottó

HVI közlemény

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás változása

Tüzoltóverseny

Csapdapark

Önkormányzati pályázati hírek

Felhívás

Fúrt kutak

Naptár 2024

Útjaink védelmében

Közlemény - Rábakecöli SE

Közlemény - Vöröskereszt

Közlemény - Rábakecöl Jövöjéért

Tündérkerti ablaknyitogató csodái

Gondosóra

Egészségnap

Élménybeszámoló

HVI határozat

Kupakgyüjtö

Vöröskereszt tagdíjak

16. Nemzeti Vágta

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Postai küldemények átvétele

BESZK hírek

Irány a határ! Kalandra fel!

Hajdú B. István és a rábakecöli meccs dilemmája

Új könyvek, online katalógus

100. születésnap

Kupakgyüjtö szív

Rábakecöli szarvasgombából készült a luxustorta

Indulóhely változás a györi autóbusz-állomáson

Csapdapark

TAO támogatás

Óvodai hírek

Használt elem- és fényforrásgyüjtök

Háziorvosi ügyeleti ellátás változása

Tájékoztató a helyi IPA devizában történö megfizetéséröl

Adventi ablaknyitogató játék - megfejtés

Európa Bajnokságon

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Energia felhasználást csökkentö intézkedések

Vöröskereszt tagdíjak

Életmesék a rábakecöli Miklósmajorból

Használt sütöolaj gyüjtése

Pályázati felhívás busz értékesítésére

Képi emlékek gyüjtése

Veszélyhelyzet hírei

Óvodai hírek

Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Támogatott civil szervezetek

Egészségnap

Idösek Napja

Nyárbúcsúztató kemencézés

Autómentes nap nyereményjáték sorsolás

Családi délután

Tündérkerti szalonnasütö, bográcsozó

Temetöhasználat

Elindultak a közösségi események

Tájékoztató tüzvédelmi szabályokról

Illegális hulladéklerakás

Igényelhetö ellátási formák

Hibabejelentö telefonszámok

Tájékoztatás az adóügyeket érintö változásokról

Vérvétel

Sintér

Aranyat terem a föld

Minibölcsöde alapköletétel

Horgász Egyesület müködése

Humanitárius település

Ingyenes Wifi

Pályázat átereszek felújítására

Elektronikus recept meghatalmazással

Képi emlékek gyüjtése

Fúrt kutak engedélyezése

Szabadtéri tüzgyújtás

ÖTE hírei

Kaszálások és ágazások

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Karácsonyi szolgálatban

Tündérkert karácsonyfája

Öszbúcsúztató programok

Zöldterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése

Óvoda konyha felújítása

Kommunális adó

Kézilabda mérközésen jártunk

Véradó ünnepség

Esztergomban táboroztunk

Cikluszáró röviden

Egészségnap 2019

Tündérkert játszótér

Példával jár elöl a településszépítésben

Járdák menti ágazásJátszótér

Nyári napközis tábor

Lakossági tájékoztató

50 éves osztálytalálkozó

Családi délután

Horgászkártya

Tökfesztiválon jártunk

Jubileumi ünnepség

Egészségnap

Ügyfélfogadási rend változása

Tudnivalók kéményseprésröl

Humanitárius település lett Rábakecöl

"Rábaközi kalandok" nyári napközis táborNÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA

Újjáépül a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy

Online könyvtári katalógus

X. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Szavalóverseny

Adventi rendezvények

Fiókgyógyszertár nyitva tartása

Tájékoztatás KCR-ről

Elhallgatott történelem

Elektronikai hulladék- és papírgyüjtés

Bírságolnak is, ha kell...

Hősi emlékmű felújítása

Nyárbúcsúztató

Segítenek emlékezni a jövö nemzedéknek

A játszótér és a tündérkert története

Civil Bál

Középkori kalandozások Pápocon

Szakmai Nap Rábakecölben

Kecölben nem kémkedik a KGB

Videotár: Májusfaállítás

Szabadtéri tüzek megelőzése

VI. Kvíz Party

Járdák állagmegóvása

Közlemény

Mozgalmas ösz a Napsugárnál

Felhívás ebtartóknak

Az elmúlt hónap eseményeiből

VIII. Rába partiak partija

Cry Free tábor Rábakecölön

Tizedszer Rábakecölben

Mátyás szerelme is Rábakecölben élt

Szelektív hulladékgyűjtők...

Körzeti megbízott fogadóórája

Hatalmas harcsák...

Polgári védelmi gyakorlatot tartottak

Munka és szórakozás Jobbágyfalván

Mezőgazdasági tevékenységek...

Közlemény

Hulladéklerakás és tűzgyújtás


 Legfrissebb