Étkezési díjak és étkeztetési támogatás
Szerző: Tuba Erik (08.19. 18:38)

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

 

A Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde konyháján 2023. szeptember 1. napjától – a rezsi- és alapanyagdíjak emelkedése miatt – az alábbi ebéd térítési díj kerül bevezetésre Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az étkezés térítési díjairól szóló 11/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete alapján: felnőtt ebéd 1.250 Ft/nap

2023. szeptember 1. naptól az étkeztetési támogatás 200 Ft/ebéd mértékre nő. A helyi közétkeztetést igénybevevő rábakecöli lakosok kérelmére, amennyiben egyidejűleg szociálisan rászoruló személyként nem veszik igénybe az önkormányzat támogatását már tartalmazó szociális étkeztetést. A támogatási kérelmet tárgyévben egyszer kell benyújtani az Önkormányzatnál, a támogatás kifizetése havonta történik az igénybevételt igazoló számla bemutatására. A szombati napra pénteken igényelt plusz adagra is vonatkozik a támogatás. Fentiek alapján a támogatott étkezési díj 1.050 Ft/ebéd.


Mahlzeitenkosten und Verpflegungszuschuss


Die Küche des Kindergartens und Mini-Kinderkrippen in Rábakecöl führt ab dem 1. September 2023 aufgrund der Erhöhung der Energie- und Lebensmittelkosten gemäß der Verordnung Nr. 11/2018 (XII.14.) des Gemeinderats von Rábakecöl folgende Mittagsverpflegungsgebühren ein: Erwachsenenmittagessen 1.250 Ft/Tag.

Ab dem 1. September 2023 wird die Verpflegungsunterstützung auf 200 Ft/Mittagessen erhöht. Die Unterstützung gilt für die örtliche Gemeinschaftsverpflegung von Bewohnern von Rábakecöl, die gleichzeitig nicht als sozial bedürftige Personen die Unterstützung der Gemeinde in Anspruch nehmen und bereits von der sozialen Verpflegung unterstützt werden. Der Antrag auf Unterstützung muss im laufenden Jahr einmal bei der Gemeinde eingereicht werden, die Auszahlung der Unterstützung erfolgt monatlich gegen Vorlage der Belege für die Nutzung. Die Unterstützung gilt auch für zusätzlich bestellte Mahlzeiten am Samstag, die am Freitag bestellt werden. Aufgrund dieser Informationen beträgt der subventionierte Verpflegungspreis 1.050 Ft/Mittagessen.