Tüzgyújtási tilalom
Szerző: Tuba Erik (05.28. 16:20)

Tűzgyújtási tilalom

 

2021. június 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tűzgyújtási tilalom él. Kérjük, hogy az avart, nyesedéket és egyéb hulladékot május 31-ig, vagy szeptember 1. napját követően (és a veszélyhelyzet megszüntetéséig) tüzeljék el, azt közterületre ne helyezzék ki. A szabálysértést elkövetők jegyzői hatáskörben 150.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatóak.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő alapesetben 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjed a tűzvédelmi bírság, de 200.000 forinttól 3.000.000 forintig, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 5 nappal be kell nyújtani a tűzvédelmi hatósághoz.


Feuerverbot


Ab dem 1. Juni 2023 gilt ein Feuerverbot. Wir bitten darum, dass Laub, Schnittgut und sonstige Abfälle bis zum 31. Mai verbrannt werden und nicht auf öffentlichen Plätzen abgelegt werden. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen von bis zu 150.000 € durch die Gemeindeverwaltung geahndet werden.

Gemäß der nationalen Brandschutzverordnung können Verstöße gegen Brandschutzvorschriften und Verbote des Verbrennens von zuständigen Behörden je nach Schwere des Verstoßes mit Geldstrafen belegt werden. Bei Verstoß gegen Brandschutzvorschriften, wenn dadurch ein Feuer verursacht wurde, beträgt das Bußgeld normalerweise zwischen 100.000 HUF und 1.000.000 HUF. Bei Bedarf an Feuerwehreinsätzen kann das Bußgeld jedoch zwischen 200.000 HUF und 3.000.000 HUF liegen. Bei Schäden haftet der Verursacher des Feuers, und wenn durch das Freiluftverbrennen wertvolle Sachen beschädigt werden oder Menschen in Gefahr geraten, kann auch ein Strafverfahren gegen den Feuerverursacher eingeleitet werden.

Gemäß der Verordnung des Innenministeriums Nr. 54/2014 (5. Dezember) kann der Eigentümer oder Nutzer eines Grundstücks auf dem Land mit Genehmigung der Brandschutzbehörde in einem zusammenhängenden Gebiet von bis zu 10 Hektar kontrolliertes Abbrennen durchführen. Der Antrag muss spätestens 5 Tage vor dem geplanten Abbrennungszeitpunkt bei der Brandschutzbehörde eingereicht werden.