Hirdetmény szociális tüzifa támogatásról
Szerző: Tuba Erik (10.04. 16:52)

Hirdetmény

szociális tűzifa támogatásról

 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra nyújtott be kérelmet a Belügyminisztériumhoz, melyet pozitív elbírálásban részesítettek.

Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt a Községházán lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,- forintot, egyszemélyes háztartás esetén a 99.750,- forintot és a lakásban a fával fűtés biztosított.

A kérelmek elbírálása során előnyt jelent:

- a kérelmező és/vagy családtagja súlyos betegsége, magas gyógyszerköltség

- Idős és egyedülálló nyugdíjas

- Mozgásában korlátozott személy

- Kérelmező önhibáján kívül került hátrányos helyzetbe

- Jogszabályi feltételek alapján előnyt élvez, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, továbbá, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Kérelembeadás határideje: folyamatos, de legkésőbb 2019. október 25. napjáig

A kérelem formanyomtatványa a Községházán átvehető, vagy a www1.rabakecol.hu (Letölthető nyomtatványok) oldalról letölthető.

A kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás legkésőbb 2020. február 15. napjáig méterfában vehető át.

 

Tuba Erik

Polgármester