Közösségeket épít a plébános Rábakecölön
Szerző: kisalfold.hu (08.20. 22:28)

Közösségeket épít a plébános Rábakecölön

Közösségeket épít a plébános Rábakecölön
"Nyájának igazi jó pásztora, közösségépítő, aki tevékeny szerepet tölt be községünk életében" - ekképp jellemezte Gats Mihály plébánost Rábakecöl polgármestere, Tuba Erik.

Rábakecöl fejlődéséért, valamint a közösségért végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkájáért Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetést adományozott Tuba Erik polgármester Gats Mihály plébánosnak.

"A rábakecöli férfikórus meg­alakítására az igény már régóta megvolt, ám csak akkor vált valóra, amikor egy elhivatott, szakmailag rátermett vezető kezébe vette az irányítást. Kezdetben egyházi ünnepek, majd a gyakorlat adta önbizalom erősödésével a települési és térségi események színvonalát emelték szereplésükkel. Ám a plébános munkásságának eredményét nem csak a kórus fémjelzi. Számos egyházi és ünnepi eseményt gazdagított újításaival. Vecsernye, zarándokutak, hajnali misék, falukeresztút, passió, tanulmányutak, Doni megemlékezés, mindenszenteki mise és síremlékáldás a temetőben. Templomunk folyamatos fejlesztése mellett jó gazdája kápolnáinknak is. Nemcsak felújítja, de élettel is megtölti azokat. Az egyházközség vagyonával takarékosan és hatékonyan gazdálkodik, eredményes pályázatokkal gazdagítja településünket. Nyájának igazi jó pásztora, közösségépítő, aki tevékeny szerepet tölt be községünk életében" – hangzott Tuba Erik polgármester Gats Mihály plébánosról szóló méltatása.

S ha már gyarapodás, mint arról a Kisalföldben is beszámoltunk, Szil és Rábakecöl is sikerrel szerepelt az egyházi közösségi terek fejlesztésére a Magyar Falu Programban kiírt pályázaton (Kisalföld, 2019. július 11.). A szili katolikus egyházközség 4,5 millióval, míg a rábakecöli 4,7 millióval gazdagodott. Előbbi községben nyílászárókat cserélnek a plébánián, Rábakecölben pedig az 1934-ben épült tető kap új cserepeket.

Közel két hónappal ezelőtt adták át a szili zárdakápolnát, ennek létrejöttében is oroszlánrészt vállalt a plébános (Kisalföld, 2019. június 18.). – Segített az egyház és apácazárda történetének feltárásában, az apácazárda egykori oltárának felújításában, sőt, a zárdakápolna helyreállításában is aktívan és önzetlenül közreműködött. Utóbbi költségeket kétharmad arányban az egyházközség, míg a fennmaradó részt az önkormányzat biztosította. Az általa verbuvált férfikórus az elszármazottak találkozóján aratott nagy sikert – hangsúlyozta Lengyel Oszkárné, Szil polgármestere, aki végül hozzátette: – Nagy tisztelettel vagyunk a plébános iránt, felélénkült az egyház közössége. – A plébános a szili zárdakápolna kialakításáról szerényen csak annyit mondott: – Részemről áldozattal nem járt, csupán ajtót nyitottam, és amire tudtam, válaszoltam.

Gats Mihály nemcsak, hogy a Rábaközben plébános, de rábaközi, azon belül mihályi származású is. Hét éve van Rábakecölben, s eleinte három, míg ma már hat falut lát el. – Rábakecöl, Vásárosfalu, Edve, Páli, Vág és Szil – sorolja a plébános. A hat falu szolgálata bizony jelentős kötöttséggel jár, ám így is igyekszik hozzátenni a közösség életéhez. Bár, elmondása szerint nincs abban semmi különös, amit végez, régi hagyományokat "leporol és újjáéleszt", majd a közösség erejére céloz, hisz nélkülük semmi újítást nem tudna véghezvinni.
A pályaválasztásáról azt vallotta, Isten hívására válaszol ezzel az ember: – A vallásos környezet korábban is megvolt az életemben, ez a győri bencés gimnáziumban mélyült el – jegyezte meg, s hozzátehetjük, hogy tizenegy évvel ezelőtti pappá szentelésekor teljesedett ki. – Másban nem is tudtam magam elképzelni, és most sem tudnám – mondta.

– Amikor felszentelik a papokat, akkor maguk választanak a Szentírásból egy jelmondatot. A pálya elején az ember még nem is sejti, hogy ez mennyire találó: "...mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza." Próbálom hordozni és bemutatni mindazt, amit képviselek – mondta végül a plébános.
Gats Mihály plébános oroszlánrészt vállalt a szili zárdakápolna létrejöttében.

Forrás: kisalfold.hu