Felhívás
Szerző: Horváth Bettina (09.29. 23:36)

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 2018. augusztus hónapban kiküldésre kerültek a 2018 évre vonatkozó értesítők az aktuális adófizetési kötelezettségről, amelyhez mellékeltük a II. félévben /szeptember 17.-ig/ esedékes csekkeket is – kivételt képez az iparűzési adó, amely továbbra is utalással egyenlíthető ki az Önkormányzat 58900019-11017512 számú bankszámlájára.
Továbbá azon adózóknál, akik esetében évközben, bármilyen adónemet érintő változás – vagyoni értékű jog szerzés, illetve megszűnés – következett/következik be a változást követően 1 hónap áll rendelkezésükre, hogy a szükséges nyomtatványok kitöltésével az adóhatóság számára bejelentsék azt.
Felhívjuk azon állampolgárok figyelmét, akiknek adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának elkerülése érdekében.