Mez?gazdasági utak használata
Szerző: Tuba Erik (12.30. 12:23)

„Majori út”, törmelék lerakása, elszántott utak, jogszabályi háttér


Kérjük az érintett gazdákat, hogy a mezőgazdasági útfelújítási munkák téli előkészületeit, bozótirtást végezzék el, különösen az útfelújításban soron következő „Majori út” esetében. Az útkarbantartás szükségszerű előfeltétele, hogy a munkagépek az utat és a padkát meg tudják közelíteni.


Építési törmelék lerakása mezőgazdasági utakra kizárólag a polgármesterrel vagy alpolgármesterrel történt egyeztetés után történhet. Nem helyezhető ki környezetre és közlekedésre veszélyes anyag.


A lerakott anyag szállításán túl annak terítéséről és megfelelő bedolgozásáról is köteles gondoskodni a lerakást végző személy.


A Képviselő-testület állást foglalt a mezőgazdasági utak elszántásával kapcsolatban: Az elszántott utakat kiméreti, a földmérés költségét pedig a birtokháborítóra terheli.


 


Kivonat a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló 6/2010.(VI.01.) rendeletből:


17.§ A mezőgazdasági- és sétautak védelme


(2) A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles e rendeletben szabályozott módon a vízelvezető árok és a növényzet ápolására, karbantartására. Az utat csak rendeltetésszerűen, közlekedésre szabad használni, mezőgazdasági munkavégzésre nem.


(3) A mezőgazdasági- és sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos bármilyen eszközt elhelyezni vagy azt tárolásra használni (pl. munkagépek, bálák, trágya, stb.).


(4) Felázott útra mezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos.


(5) Esőzést követően az út száradásáig az csak közlekedésre használható. Nem végezhető szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági munkagéppel, továbbá kijavítási, helyreállítási kötelezettséget kell előírni.


 


Kérem az érintett földtulajdonosokat és úthasználókat, hogy a téli leállás idején fentiek alapján eljárni szíveskedjenek.Tuba Erik

polgármester