100 éve született Soós Imre
Szerző: Tuba Erik (09.07. 17:25)

100 évvel ezelőtt 1910. szeptember 3-án született Rábakecölön Soós Imre levéltáros, történész.

 

Állítsuk meg egy pillanatra a mindnyájunkat lefoglaló szürke hétköznapok verklijét, és tekintsünk vissza néha szülőfalunk múltjára. Érdemes olykor körülnézni és kutakodni, hisz nekünk is van mire büszkélkedni. Bár a vénasszonyok nyara elmaradni látszik, szeptember beköszöntével egy szép, kerek évfordulóhoz értünk. Elismert történészünk, Soós Imre 100 évvel ezelőtt 1910. szeptember 3-án született Rábakecölön. Emlékezzünk rá életútjának és munkásságának felidézésével.

 

1929-ben a szombathelyi prem. gimnáziumban érettségizett majd papnövendéknek szegődött, ám egészségügyi okok miatt tanulmányait abbahagyta. A pannonhalmi kolostor könyvtárában segéd könyvtárosként kezdett dolgozni. 1933-ban Budapesten levéltárkezelésből szakvizsgázott. 1934-től hat éven át Sopron vármegye levéltári díjnoka, ezalatt 1935-től a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen történelmet tanult. 1941-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen végbizonyítványt szerzett és doktorált. 1941. decemberétől Heves vármegye, majd 1950-től az Egri Állami Levéltár levéltárnoka. 1959. szeptemberében a Miskolci Állami Levéltár vezetője lett. 1969-től nyugdíjazásáig, 1973-ig Egerben a Heves Megyei Levéltár igazgatója. A levéltár igazgatása mellett egy rövid ideig a Tanárképző Főiskola történelem tanszékének adjunktusa. Nyugdíjasként is aktív életet élt az egri főegyházmegyei levéltár munkatársaként 1991-ig. 1997-ben hunyt el Egerben.

 

Főbb munkái:

Adatok a sopronmegyei középbirtokok 16. sz. történelméhez. Sopron, 1937.

Ősi rábaközi parasztnemzetségek. 1938.

Az úrbéri birtokrendezések eredményei Sopron megyében. 1941.

Ősi sopronmegyei nemzetségek. 1944

Eger vár védelme 1552-ben., 1952.

A hámori vasgyár 1770-1870., 1954.

Heves megye benépesülése a török hódoltság után. Eger, 1955.

A jobbágyföld sorsa Heves megyében a XVIII. században.

Az egri érsekség levéltára., 1957.

Ó Rudabánya történelme 1880-ig., 1957.

A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon 1711-1770. Szolnok, 1958.

Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 194 é. történetéből (1770-1960) Miskolc, 1960.

Egri Állami Levéltár. Bp., 1963.

Zemplén megye levéltára és Kazinczy Ferenc, 1968.

Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.

Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp., 1985.

Az egri érsekség tartomány térképeinek katalógusa., 1991.

Képek a pásztói egyházközség és művelődés történetéből 1848-ig. Salgótarján, 1991.

Mezővárosi normaiskolák az egri egyházmegyében 1779-től 1845-ig. Eger, 1992.