Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)

Eseménynaptár

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél

Veszélyhelyzet Archívum


Pályázati közlemények


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
PályázatokTámogatásokAktuális rendeletek
2024. július 17. 18:33 Ma Endre, Elek napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

Aktuális rendeletek

Rábakecöl Községi Önkormányzat hatályos rendelettára

Egységes szerkezetű szöveggel megtekinthető valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendelet, illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapota.


Archív anyagok (2002-2015.)


9/2015. (XI.30.) rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet módosításáról


8/2015.(XI.13.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


4/2015. (IV.24.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról


2/2015. (II.27.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Módosította: 8/2015.(XI.13.) rendelet


14/2014.(XII.29.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

12/2014.(XII.19.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2014.(XII.01.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2014. (IX.19.) rendelet aközterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


8/2014. (VIII.18.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7/2014. (VIII.01.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014. (V.12.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Módosította: 8/2014. (VIII.18.) rendelet

1/2014. (II.04.) rendelet a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális és egyéb juttatásokról

17/2013. (XII.30.) rendelet a hulladékgazdélkodási közszolgáltatásról

16/2013. (XII.30.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

15/2013. (XII.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról rendelkező 8/2010.(X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2013.(XII.30.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2013.(X.07.) rendelet a helyi iparűzési adóról Módosította: 9/2015. (XI.30.) rendelet

11/2013.(X.07.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

8/2011. (V.31.) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről (Egységes szerkezetben a 9/2013. (VIII.05) önkormányzati rendelettel)

7/2013. (IV.15.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2013. (II.07.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatások módosításáról szóló 12/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2013.(II.07.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról rendelkező 6/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2012.(XII.27.) rendelet az étkezés térítési díjairól

15/2012.(XII.27.) rendelet az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(VI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

13/2012.(XI.15.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

11/2012. (VI.01.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 4/2012.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10/2012. (V.31.) rendelet egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

8/2012. (V.02.) rendelet a 2012. évi lakossági hulladékszállítási díjak megállapításáról

3/2012. (III.20.) rendelet a 2012. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díjak megállapításáról szóló 13/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2012. (III.20.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 10/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


15/2011. (XII.20) rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

14/2011. (XII.20.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról

12/2011. (XI.29.) rendelet "Az új telepítésű növények telepítési távolságáról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

10/2011. (IX.28.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosította: 2/2012. (III.20.) rendelet

8/2011. (V.31.) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet  Egységes szerkezetben a 9/2013. (VIII.05) önkormányzati rendelettel

7/2011. (V.02.) rendelet a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2005.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6/2011. (IV.04.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról Módosította: 1/2013.(II.07.) rendelet és 2/2015. (II.27.) rendelet

 

14/2010. (XII.06.) rendelet a környezetvédelemről szóló 14/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

10/2010. (XI.22.) rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

8/2010. (X.20.) rendelet a az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

6/2010. (VI.01.) rendelet a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

3/2010. (II.01.) rendelet az ebtartásról szóló 5/2009.(IV.01.) rendeletének módosításáról

21/2009. (XII.22.) rendelet az elektronikus ügyintézésről

18/2009. (XII.01.) rendelet az Önkormányzat sporttal kapcsoaltos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról

14/2009. (IX.17.) rendelet a környezetvédelemről Módosította: 14/2010. (XII.06.) rendelet és 10/2012. (V.31.) rendelet

13/2009. (VI.23.) rendelet a "Rábakecöl Községért Emlékérem" kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

6/2009. (III.09.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendelet módosításáról

5/2009. (IV.01.) rendelet az ebtartásról Módosította: 3/2010. (II.01.) rendelet és  10/2012. (V.31.) rendelet

1/2009. (II.02.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005. (XI.29.) rendelet módosításáról

12/2007. (VI.30.) rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

8/2006. (VII.21.) rendelet a tiszteletbeli polgári cím adományozásáról

11/2005. (XI.29.) rendelet a helyi építési szabályzatról

13/2002. (XII.31.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet


Költségvetési rendeletek

7/2015. (IX.17.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


6/2015. (V.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


5/2015. (V.26.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról


3/2015.(III.20.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.24.) rendelet módosításáról


1/2015.(II.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


13/2014.(XII.22.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.24.) rendelet módosításáról


10/2014.(X.16.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2014. (V.12.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

4/2014. (V.12.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2014.(III.24.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2014. (III.24.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

13/2013.(XI.21.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2013.(VIII.05.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.05.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

8/2013.(V.17.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

6/2013. (III.05.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

5/2013. (III.05.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

3/2013 (II.07) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

14/2012. (XII.27.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

12/2012. (IX.13.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.01.) rendelet módosításáról

7/2012. (V.02.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

6/2012. (III.20.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.01.) rendelet módosításáról

5/2012. (III.20.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.03.) rendelet módosításáról

1/2012. (II.01.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

11/2011. (XI.29.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendelet módosításáról


9/2011. (VIII.08.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendelet módosításáról

 

4/2011. (IV.04.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

 

2/2011. (III.2.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

1/2011. (II.03.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

11/2010. (XI.22.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

 

7/2010. (VIII.23.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

 

5/2010. (IV.30.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

2/2010. (II.01.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

1/2010. (I.26.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról

17/2009. (XII.01.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.2.) rendelet módosításáról

15/2009. (IX.17.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.2.) rendelet módosításáról

8/2009. (IV.01.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2009. (II.02.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

2/2009. (II.02.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (III.3.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezett rendeletek

4/2015. (IV.24.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról

Hatályon kívül helyezte: 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet


2/2013. (II.07.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásokról szóló 16/2009.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról


9/2012. (VI.08.) rendelet egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(XII.27.) rendelet

 

4/2012. (III.20.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (VI.01.) rendelet

 

13/2011. (XII.20.) rendelet a 2012. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (III.20.) rendelet

 

5/2011. (IV.04.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II.27.) rendelet


3/2011. (III.18.) rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Hatályon kívül helyezte: 16/2012.(XII.27.) rendelet

 

13/2010. (XII.06.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 14/2011. (XII.20.) rendelet


12/2010. (XII.06.) rendelet a 2011. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 13/2011. (XII.20.) rendelet

9/2010. (XI.22.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (IV.15.) rendelet

4/2010. (II.01.) rendelet a helyi iparűzési adóról  Hatályon kívül helyezte: 12/2013.(X.07.) rendelet

22/2009. (XII.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (XII.06.) rendelet

20/2009. (XII.30.) a helyi iparűzési adóról szóló 11/2007.(VI.01.) rendelete egységes szerkezetben 11/2007.(VI.01.), 22/2007.(XII.28.), 20/2009.(XII.30.) Hatályon kívül helyezte: 4/2010. (II.01.) rendelet

19/2009. (XII.30.) rendelet a 2010. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 12/2010. (XII.06.) rendelet

16/2009. (XI.02.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról  Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (IV.24.) rendelet

12/2009. (VII.01.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 4/2013.(II.07.) rendelet

11/2009. (VI.02.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003. (V.05.) rendeletének módosításáról Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (XI.22.) rendelet

10/2009. (V.11.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról Hatályon kívül helyezte: 6/2011.(IV.04.) rendelet

9/2009. (V.11.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Hatályon kívül helyezte: 5/2011.(IV.04.) rendelet

7/2009. (IV.01.) rendelet a "Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról" szóló 4/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 16/2009.(XI.02.) rendelet

4/2009. (II.02.) rendelet a "Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról" Hatályon kívül helyezte: 16/2009.(XI.02.) rendelet

15/2008. (XII.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 22/2009. (XII.30.) rendelet

14/2008. (XII.30.) rendelet a 2009. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 19/2009. (XII.30.) rendelet

10/2008. (XI.03.) rendelet a környezetvédelemeről Hatályon kívül helyezte: 14/2009.(IX.17.) rendelet

8/2008. (X.01.) rendelet "Szociális Igazgatás és Szociális ellátás" helyi szabályozásairól szóló 8/2007.(VI.01.) rendelet módosítása

 

4/2008. (III.3.) rendelet a 8/2007.(IV.1.) a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

 

2/2008. (I.28.) rendelet a 6/2007. (IV.14.) lakástámogatási rendelet módosításáról

 

22/2007. (XII. 28.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

21/2007. (XII.28) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről  Hatályon kívül helyezte: 8/2011. (V.31.) rendelet

 

20/2007. (XII.21.) rendelet a 21/2006. (XII.30.) képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról

 

19/2007. (XII.28.) rendelet az építményadóról szóló 9/2007. (VI.01.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

18/2007. (XII.21.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról szóló

 

17/2007. (XII.21.) rendelet a 2008. évi hulladékgazdálkodási díjmegállapításról

 

13/2007. (VI.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról szóló

 

11/2007. (VI.01.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

10/2007. (VI.01.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

9/2007. (VI.01.) rendelet az építményadóról Módosította: 19/2007. (XII.28.) rendelet Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

8/2007. (VI.01.) rendelet a Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

 

6/2007. (IV. 14.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi  támogatásról

 

21/2006. (XII.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

 

19/2006. (XII.29.) rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályon kívül helyezte: 3/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelet

18/2006. (XII.30.) rendelet a 2007. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról

 

17/2006. (XII.30.) rendelet a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról

 

16/2006. (XI. 27.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

15/2006. (XI. 27.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

 

13/2006. (XI. 6.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Módosította:10/2007. (VI.01.) rendelet

 

12/2006. (XI. 06) rendelet az építményadóról


11/2004.(XI.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(XI.15.) rendelet

3/2003. (V.5.); 5/2003.(X.28.); 7/2004.(IV.16.);11/2006.(X.14.); 7/2007.(VI.1.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (XI.22.) rendelet

6/2002. (VI.25.) rendelet a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Hatályon kívül helyezte: 6/2010. (VI.01.) rendelet
 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00029

EFOP-1.5.2-16-2017-00023

Defibrillátor használati képzés

Kültéri defibrillátor átadása a Majáliszárón

Használt dolgok vására

BESZK hírek

Képviselö-testületi ülés

Felhívás falunapi fözésre

Nyári diákmunka

Tüzgyújtás tilalom

IPA bevallási és fizetési határidö

Fák visszanyesése

Új pénzügyi- és adóügyi ügyfélfogadási rend

Agrárhírek

Falulottó

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás változása

Tüzoltóverseny

Csapdapark

Önkormányzati pályázati hírek

Felhívás

Fúrt kutak

Naptár 2024

Útjaink védelmében

Közlemény - Rábakecöli SE

Közlemény - Vöröskereszt

Közlemény - Rábakecöl Jövöjéért

Tündérkerti ablaknyitogató csodái

Gondosóra

Egészségnap

Élménybeszámoló

HVI határozat

Kupakgyüjtö

Vöröskereszt tagdíjak

16. Nemzeti Vágta

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Postai küldemények átvétele

Irány a határ! Kalandra fel!

Hajdú B. István és a rábakecöli meccs dilemmája

Új könyvek, online katalógus

100. születésnap

Kupakgyüjtö szív

Rábakecöli szarvasgombából készült a luxustorta

Indulóhely változás a györi autóbusz-állomáson

Csapdapark

TAO támogatás

Óvodai hírek

Használt elem- és fényforrásgyüjtök

Háziorvosi ügyeleti ellátás változása

Tájékoztató a helyi IPA devizában történö megfizetéséröl

Adventi ablaknyitogató játék - megfejtés

Európa Bajnokságon

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Energia felhasználást csökkentö intézkedések

Vöröskereszt tagdíjak

Életmesék a rábakecöli Miklósmajorból

Használt sütöolaj gyüjtése

Pályázati felhívás busz értékesítésére

Képi emlékek gyüjtése

Veszélyhelyzet hírei

Óvodai hírek

Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Támogatott civil szervezetek

Egészségnap

Idösek Napja

Nyárbúcsúztató kemencézés

Autómentes nap nyereményjáték sorsolás

Családi délután

Tündérkerti szalonnasütö, bográcsozó

Temetöhasználat

Elindultak a közösségi események

Tájékoztató tüzvédelmi szabályokról

Illegális hulladéklerakás

Igényelhetö ellátási formák

Hibabejelentö telefonszámok

Tájékoztatás az adóügyeket érintö változásokról

Vérvétel

Sintér

Aranyat terem a föld

Minibölcsöde alapköletétel

Horgász Egyesület müködése

Humanitárius település

Ingyenes Wifi

Pályázat átereszek felújítására

Elektronikus recept meghatalmazással

Képi emlékek gyüjtése

Fúrt kutak engedélyezése

Szabadtéri tüzgyújtás

ÖTE hírei

Kaszálások és ágazások

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Karácsonyi szolgálatban

Tündérkert karácsonyfája

Öszbúcsúztató programok

Zöldterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése

Óvoda konyha felújítása

Kommunális adó

Kézilabda mérközésen jártunk

Véradó ünnepség

Esztergomban táboroztunk

Cikluszáró röviden

Egészségnap 2019

Tündérkert játszótér

Példával jár elöl a településszépítésben

Járdák menti ágazásJátszótér

Nyári napközis tábor

Lakossági tájékoztató

50 éves osztálytalálkozó

Családi délután

Horgászkártya

Tökfesztiválon jártunk

Jubileumi ünnepség

Egészségnap

Ügyfélfogadási rend változása

Tudnivalók kéményseprésröl

Humanitárius település lett Rábakecöl

"Rábaközi kalandok" nyári napközis táborNÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA
NÁNÁSI ATTILA

Újjáépül a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy

Online könyvtári katalógus

X. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

Szavalóverseny

Adventi rendezvények

Fiókgyógyszertár nyitva tartása

Tájékoztatás KCR-ről

Elhallgatott történelem

Elektronikai hulladék- és papírgyüjtés

Bírságolnak is, ha kell...

Hősi emlékmű felújítása

Nyárbúcsúztató

Segítenek emlékezni a jövö nemzedéknek

A játszótér és a tündérkert története

Civil Bál

Középkori kalandozások Pápocon

Szakmai Nap Rábakecölben

Kecölben nem kémkedik a KGB

Videotár: Májusfaállítás

Szabadtéri tüzek megelőzése

VI. Kvíz Party

Járdák állagmegóvása

Közlemény

Mozgalmas ösz a Napsugárnál

Felhívás ebtartóknak

Az elmúlt hónap eseményeiből

VIII. Rába partiak partija

Cry Free tábor Rábakecölön

Tizedszer Rábakecölben

Mátyás szerelme is Rábakecölben élt

Szelektív hulladékgyűjtők...

Körzeti megbízott fogadóórája

Hatalmas harcsák...

Polgári védelmi gyakorlatot tartottak

Munka és szórakozás Jobbágyfalván

Mezőgazdasági tevékenységek...

Közlemény

Hulladéklerakás és tűzgyújtás


 Legfrissebb