Felhasználó:
Jelszó:


Dokumentumtár

Ügyfélfogadás

Elérhetőségek

Rendeletek

Helyi adó rendeletek

Képviselő-testület ülései

Soós Imre Kulturális Központ

Rábakecöli könyvtári katalógus

2018. évi szolgáltatási díjak

Készülékárlista flottatagoknak (dolgozói és flotta számlás előfizetés)


Eseménynaptár

Ingatlanpiac

Álláslehetőségek

Pályázatok

Hírlevél

Pályázati közlemények

Külterületi utak fenntartásához gépek beszerzése


IDŐJÁRÁS

A Kapuvár-Beledi Kistérség települései:

Babót   Beled   Cirák   Dénesfa   Edve   Gyóró   Himód   Hövej   Kapuvár   Kisfalud   Mihályi   Osli   Szárföld   Vadosfa   Vásárosfalu   Veszkény   Vitnyéd  

Rábakecöl
ÖNKORMÁNYZATA
PályázatokTámogatásokAktuális rendeletek
2020. április 04. 04:20 Ma Izidor napja van.
Kezdőlapnak | Linkküldés | Kedvencek közé | Oldaltérkép

Aktuális rendeletek

A Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén elérhetőek a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövege. Egységes szerkezetű szöveggel megtekinthető továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet, illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapota.


Hatályos önkormányzati rendeletek


Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

2018-04-01-tól a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról

Rábakecöl község képviselő-testületének 12/2017 (XII.27.) önkormányzati rendelete

2017-12-29-tól a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, és a településképi bejelentési eljárásról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VII.07.) önkormányzati rendelete

2017-07-10-tól a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VII.07.) önkormányzati rendelete

2018-01-01-tól a települési adóról

Rábakecöl község képviselő-testületének 6/2017 (VII.7.) önkormányzati rendelete

2017-07-10-tól Rábakecöl község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

2017-06-01-tól a községi közművelődési feladatok ellátásáról


Rábakecöl község képviselő-testületének 3/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelete

2017-04-18-tól, a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról

Rábakecöl község képviselő-testületének 10/2016 (XI.11.) önkormányzati rendelete

2017-01-01-tól, a magánszemélyek kommunális adójáról

Rábakecöl község képviselő-testületének 8/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

2016-10-03-tól, az egészségügyi alapellátási körzetekről

Rábakecöl község képviselő-testületének 7/2016 (VII.18.) önkormányzati rendelete

2016-04-01-tól, az étkezés térítési díjairól


9/2015. (XI.30.) rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet módosításáról


8/2015.(XI.13.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


4/2015. (IV.24.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról


2/2015. (II.27.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Módosította: 8/2015.(XI.13.) rendelet


14/2014.(XII.29.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

12/2014.(XII.19.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2014.(XII.01.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2014. (IX.19.) rendelet aközterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


8/2014. (VIII.18.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7/2014. (VIII.01.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014. (V.12.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Módosította: 8/2014. (VIII.18.) rendelet

1/2014. (II.04.) rendelet a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális és egyéb juttatásokról

17/2013. (XII.30.) rendelet a hulladékgazdélkodási közszolgáltatásról

16/2013. (XII.30.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

15/2013. (XII.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról rendelkező 8/2010.(X.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2013.(XII.30.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2013.(X.07.) rendelet a helyi iparűzési adóról Módosította: 9/2015. (XI.30.) rendelet

11/2013.(X.07.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

8/2011. (V.31.) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről (Egységes szerkezetben a 9/2013. (VIII.05) önkormányzati rendelettel)

7/2013. (IV.15.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2013. (II.07.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatások módosításáról szóló 12/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2013.(II.07.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról rendelkező 6/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2012.(XII.27.) rendelet az étkezés térítési díjairól

15/2012.(XII.27.) rendelet az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(VI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

13/2012.(XI.15.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

11/2012. (VI.01.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 4/2012.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10/2012. (V.31.) rendelet egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

8/2012. (V.02.) rendelet a 2012. évi lakossági hulladékszállítási díjak megállapításáról

3/2012. (III.20.) rendelet a 2012. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díjak megállapításáról szóló 13/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2012. (III.20.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 10/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


15/2011. (XII.20) rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

14/2011. (XII.20.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról

12/2011. (XI.29.) rendelet "Az új telepítésű növények telepítési távolságáról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

10/2011. (IX.28.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosította: 2/2012. (III.20.) rendelet

8/2011. (V.31.) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet  Egységes szerkezetben a 9/2013. (VIII.05) önkormányzati rendelettel

7/2011. (V.02.) rendelet a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2005.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6/2011. (IV.04.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról Módosította: 1/2013.(II.07.) rendelet és 2/2015. (II.27.) rendelet

 

14/2010. (XII.06.) rendelet a környezetvédelemről szóló 14/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

10/2010. (XI.22.) rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

8/2010. (X.20.) rendelet a az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

6/2010. (VI.01.) rendelet a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

3/2010. (II.01.) rendelet az ebtartásról szóló 5/2009.(IV.01.) rendeletének módosításáról

21/2009. (XII.22.) rendelet az elektronikus ügyintézésről

18/2009. (XII.01.) rendelet az Önkormányzat sporttal kapcsoaltos feladatairól és a helyi sportélet támogatásáról

14/2009. (IX.17.) rendelet a környezetvédelemről Módosította: 14/2010. (XII.06.) rendelet és 10/2012. (V.31.) rendelet

13/2009. (VI.23.) rendelet a "Rábakecöl Községért Emlékérem" kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

6/2009. (III.09.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendelet módosításáról

5/2009. (IV.01.) rendelet az ebtartásról Módosította: 3/2010. (II.01.) rendelet és  10/2012. (V.31.) rendelet

1/2009. (II.02.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005. (XI.29.) rendelet módosításáról

12/2007. (VI.30.) rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet

8/2006. (VII.21.) rendelet a tiszteletbeli polgári cím adományozásáról

11/2005. (XI.29.) rendelet a helyi építési szabályzatról

13/2002. (XII.31.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Módosította: 10/2012. (V.31.) rendelet


Költségvetési rendeletekRábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III12.) önkormányzati rendelete

2018-03-14-tól az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról


Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete

2017-03-06-tól 2017-03-07-ig, az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábakecöl község képviselő-testületének 4/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete

2016-05-13-tól, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelete

2016-02-15-tól, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


7/2015. (IX.17.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


6/2015. (V.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


5/2015. (V.26.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról


3/2015.(III.20.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.24.) rendelet módosításáról


1/2015.(II.26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

13/2014.(XII.22.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.24.) rendelet módosításáról


10/2014.(X.16.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2014. (V.12.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

4/2014. (V.12.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2014.(III.24.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2014. (III.24.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

13/2013.(XI.21.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 5/2013.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2013.(VIII.05.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.05.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

8/2013.(V.17.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

6/2013. (III.05.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

5/2013. (III.05.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

3/2013 (II.07) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

14/2012. (XII.27.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról

12/2012. (IX.13.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.01.) rendelet módosításáról

7/2012. (V.02.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

6/2012. (III.20.) rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012. (II.01.) rendelet módosításáról

5/2012. (III.20.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011. (II.03.) rendelet módosításáról

1/2012. (II.01.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

11/2011. (XI.29.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendelet módosításáról


9/2011. (VIII.08.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendelet módosításáról

 

4/2011. (IV.04.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

 

2/2011. (III.2.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

1/2011. (II.03.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

11/2010. (XI.22.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

 

7/2010. (VIII.23.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 2/2010.(II.01.) rendelet módosításáról

 

5/2010. (IV.30.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

2/2010. (II.01.) rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

1/2010. (I.26.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról

17/2009. (XII.01.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.2.) rendelet módosításáról

15/2009. (IX.17.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.2.) rendelet módosításáról

8/2009. (IV.01.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2009. (II.02.) rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

2/2009. (II.02.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (III.3.) rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezett rendeletek

4/2015. (IV.24.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról

Hatályon kívül helyezte: 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet


2/2013. (II.07.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásokról szóló 16/2009.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról


9/2012. (VI.08.) rendelet egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(XII.27.) rendelet

 

4/2012. (III.20.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (VI.01.) rendelet

 

13/2011. (XII.20.) rendelet a 2012. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (III.20.) rendelet

 

5/2011. (IV.04.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (II.27.) rendelet


3/2011. (III.18.) rendelet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Hatályon kívül helyezte: 16/2012.(XII.27.) rendelet

 

13/2010. (XII.06.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 14/2011. (XII.20.) rendelet


12/2010. (XII.06.) rendelet a 2011. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 13/2011. (XII.20.) rendelet

9/2010. (XI.22.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (IV.15.) rendelet

4/2010. (II.01.) rendelet a helyi iparűzési adóról  Hatályon kívül helyezte: 12/2013.(X.07.) rendelet

22/2009. (XII.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 13/2010. (XII.06.) rendelet

20/2009. (XII.30.) a helyi iparűzési adóról szóló 11/2007.(VI.01.) rendelete egységes szerkezetben 11/2007.(VI.01.), 22/2007.(XII.28.), 20/2009.(XII.30.) Hatályon kívül helyezte: 4/2010. (II.01.) rendelet

19/2009. (XII.30.) rendelet a 2010. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 12/2010. (XII.06.) rendelet

16/2009. (XI.02.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról  Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (IV.24.) rendelet

12/2009. (VII.01.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 4/2013.(II.07.) rendelet

11/2009. (VI.02.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003. (V.05.) rendeletének módosításáról Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (XI.22.) rendelet

10/2009. (V.11.) rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról Hatályon kívül helyezte: 6/2011.(IV.04.) rendelet

9/2009. (V.11.) rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Hatályon kívül helyezte: 5/2011.(IV.04.) rendelet

7/2009. (IV.01.) rendelet a "Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról" szóló 4/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 16/2009.(XI.02.) rendelet

4/2009. (II.02.) rendelet a "Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról" Hatályon kívül helyezte: 16/2009.(XI.02.) rendelet

15/2008. (XII.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 22/2009. (XII.30.) rendelet

14/2008. (XII.30.) rendelet a 2009. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról Hatályon kívül helyezte: 19/2009. (XII.30.) rendelet

10/2008. (XI.03.) rendelet a környezetvédelemeről Hatályon kívül helyezte: 14/2009.(IX.17.) rendelet

8/2008. (X.01.) rendelet "Szociális Igazgatás és Szociális ellátás" helyi szabályozásairól szóló 8/2007.(VI.01.) rendelet módosítása

 

4/2008. (III.3.) rendelet a 8/2007.(IV.1.) a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

 

2/2008. (I.28.) rendelet a 6/2007. (IV.14.) lakástámogatási rendelet módosításáról

 

22/2007. (XII. 28.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

21/2007. (XII.28) rendelet a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről  Hatályon kívül helyezte: 8/2011. (V.31.) rendelet

 

20/2007. (XII.21.) rendelet a 21/2006. (XII.30.) képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról

 

19/2007. (XII.28.) rendelet az építményadóról szóló 9/2007. (VI.01.) rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

18/2007. (XII.21.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról szóló

 

17/2007. (XII.21.) rendelet a 2008. évi hulladékgazdálkodási díjmegállapításról

 

13/2007. (VI.30.) rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról szóló

 

11/2007. (VI.01.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

10/2007. (VI.01.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

9/2007. (VI.01.) rendelet az építményadóról Módosította: 19/2007. (XII.28.) rendelet Hatályon kívül helyezte: 11/2013.(X.07.) rendelet

 

8/2007. (VI.01.) rendelet a Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

 

6/2007. (IV. 14.) rendelet a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi  támogatásról

 

21/2006. (XII.30.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

 

19/2006. (XII.29.) rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályon kívül helyezte: 3/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelet

18/2006. (XII.30.) rendelet a 2007. évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról

 

17/2006. (XII.30.) rendelet a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról

 

16/2006. (XI. 27.) rendelet a helyi iparűzési adóról

 

15/2006. (XI. 27.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

 

13/2006. (XI. 6.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról Módosította:10/2007. (VI.01.) rendelet

 

12/2006. (XI. 06) rendelet az építményadóról


11/2004.(XI.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(XI.15.) rendelet

3/2003. (V.5.); 5/2003.(X.28.); 7/2004.(IV.16.);11/2006.(X.14.); 7/2007.(VI.1.) rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hatályon kívül helyezte: 9/2010. (XI.22.) rendelet

6/2002. (VI.25.) rendelet a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Hatályon kívül helyezte: 6/2010. (VI.01.) rendelet
 Ajánló

 
Eseménynaptár   Hírlevél   Álláslehetőségek   Támogatások   Ingatlanpiac   Pályázatok   Képtár/Filmtár  

 

Veszélyhelyzet hírei

Felkészülés tüzoltóversenyre

Új könyvek a könyvtárban

Áramszünet értesítö 2020.03.17

Tüzgyújtás szabályai

Adófizetési határidök

BESZK hírek

XIII. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna

1% civil szervezeteinknek

Óvodai hírek

Önkormányzati pályázati hírek

Karácsonyi szolgálatban